недеља, 03. мај 2015.

Решења из протекле недеље:
3479. Носић Ави зебе (носи Ћави зебе)
3480. Сеја дједове сељака (Сејад је до весељака)
3481. Чарапе пере Ина (чара Пепе Реина)
3482. Обест Ене (обе стене)
3483. Цига ради много (цигара, дим, Ного)
3484. Дотеране даме (Медо тера Неда)
3485. Салто мортале (Сал, Томо, рт, але)
3486. Алфа Ромео (Ал фар омео)
3487. Мито Нина дала (Ами, Тони Надал)
3488. Мото-сафари (Рафа, со, Томи)
3489. Надмено момче (над Меном омче)
3490. Ружи, час Тома, час Ива смета (ружичаст О мач, а сива С мета)
3491. Уморан журналист (у М оранж урна, лист)
3492. Заби Јелена гол (ЗА бијеле, наго Л)
3493. Тужена особа (А босо, а НЕ жут)
3494. Одузеле нам цуре власт (о Д У зелена, МЦ уре, влас Т)
3495. Радом у напредак (каде Р, пан У модар)
3496. Петру Жича стоји у памети (пет ружичасто, ЈИ у ПА мети)
3497. Узоран живот (у З оранж Иво Т)

Нема коментара: