субота, 02. мај 2015.

IZBOR ZA NAJREBUS MESECA APRILA

           Ako ste se odmorili za praznik (ne)rada, onda je pravo vreme da krenemo sa izborom najrebusa meseca aprila. Pravila već znate, vaš zadatak je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji i da među njima ocenite najbolja tri sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je sreda (06.05.2015) do 24,00 časa. Rezultate ću objaviti u četvrtak (07.05.2015). Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
           Iz spiska za glasanje eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. 

3419. Bila je sve šala (BI laje s vešala)
3420. Kupila Naca sira (kup i lanac, as i Ra)
3421. Danilo Kiš i ja (dan, Ilok i šija)
3422. Nagog Isaka Sara cima (na Gogi saka sa racima)
3429. Snije Guliver Pulu (snijeg u Liverpulu)
3430. Mi nismo Larisi popuštali (Mini, smola, ris i pop u štali)
3431. Ima Mitar za nagu raju (imami Tarzana guraju)
3432. To  nije delo sose (Toni jede losose)
3433. Rospije pijane (Ros pije, Pija ne)
3435. Žedna bena (bedna žena)
3436. Glas Amerike (kegla sa Meri)
3437. Ovi prkose (E sok, R pivo)
3438. Svita careva rani (svitac, are, varani)
3439. Nadmeno Romče prosi (nad menorom čep, Rosi)
3440. S mukom ide Rus u zatvor (smuk o mideru, suza, tvor)
3441. Tri koraka levo (triko, rak, ale, vo)
3442. Veliki petak (veli kip E tak)
3446. Dolar pada (dol Arpada)
3447. Borna doma kune (bor nadomak Une)
3448. Ala tupe peljari (alat u pepeljari)
3449. Protektorat (tarok, ke, Torp)
3450. Ala ga prekardaši Jan (Alaga pre Kardašijan)
3451. Ode mi mio rođak u Zadar (ode Mimi Oro đaku za dar)
3452. Nas neguje deda Vid (na snegu jede David)
3454. Karpatija (karta, Pija)
3457. Kaledonija (kale Donija)
3458. David u Lepantu (davi Dule Pantu)
3459. Odeva Haso Rasima (ode Vaha s orasima)
3460. Gradi Radul Esadu dom (gradira Dule sa Dudom)
3464. Ode Lana po Leona (odela Napoleona)
3465. Ko li Bekutu zove? (kolibe Kutuzove)
3466. Zaratile i stranke (zar Atile, Istranke)
3469. Darda ne likuje (Dardaneli, kuje)
3470. Samo mi Romana dolija (sa Momirom Anadolija)
3471. Vedrana mi lanu (vedra na Milanu)
3472. Utorkom potaman Drakuli (u tor kompota Mandrak uli)
3473. Živa sila (siva žila)
3474. Oprali nama rublje (o pralinama rublje)
3475. Kriva odluka (krila od vuka)
3476. Prelepa lososovina (Prele pa los, osovina)
3477. Bosfor i Dardaneli (bos Feri dar da Neli)
3478. Striko stilista (s tri kosti lista)
3479. Nosić Avi zebe (nosi Ćavi zebe)
3480. Seja djedove seljaka (Sejad je do veseljaka)
3481. Čarape pere Ina (čara Pepe Reina)
3482. Obest Ene (obe stene)
3483. Ciga radi mnogo (cigara, dim, Nogo)
3484. Doterane dame (Medo tera Neda)
3485. Salto mortale (Sal, Tomo, rt, ale)
3486. Alfa Romeo (Al far omeo)

4 коментара:

Miroslav Cvetković је рекао...

3429. Snije Guliver Pulu (snijeg u Liverpulu) - 4
3448. Ala tupe peljari (alat u pepeljari) - 3
3431. Ima Mitar za nagu raju (imami Tarzana guraju) - 2

3432. To nije delo sose (Toni jede losose) - 1
3459. Odeva Haso Rasima (ode Vaha s orasima) - 1
3460. Gradi Radul Esadu dom (gradira Dule sa Dudom) - 1
3464. Ode Lana po Leona (odela Napoleona) - 1
3470. Samo mi Romana dolija (sa Momirom Anadolija) - 1
3471. Vedrana mi lanu (vedra na Milanu) - 1
3472. Utorkom potaman Drakuli (u tor kompota Mandrak uli) - 1

Анониман је рекао...

3452. Nas neguje deda Vid - 4 poena
3458. David u Lepantu - 3 poena
3475. kriva odluka - 2 poena
3480. Seja djedove seljaka
3471. Vedrana mi lanu
3486. Alfa Romeo
3470. Samo mi Romana dolija
3451. Ode mi mio rođak u Zadar
3459. Odeva Haso Rasima
3464. Ode Lana po Leona
Bogdan Marković

Бранислав Никић је рекао...

3429. Snije Guliver Pulu (snijeg u Liverpulu) 4 poena
3447. Borna doma kune (bor nadomak Une) 1
3448. Ala tupe peljari (alat u pepeljari) 1
3452. Nas neguje deda Vid (na snegu jede David) 2 poena
3454. Karpatija (karta, Pija) 1
3458. David u Lepantu (davi Dule Pantu) 3 poena
3459. Odeva Haso Rasima (ode Vaha s orasima) 1
3473. Živa sila (siva žila) 1
3475. Kriva odluka (krila od vuka) 1
3486. Alfa Romeo (Al far omeo) 1

Momir је рекао...


3460(4)
3422(3)
3429(2)
3419(1)
3432(1)
3430(1)
3439(1)
3447(1)
3472(1)
3479(1)

Momir Vučenović