недеља, 01. децембар 2019.Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku novembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do četvrtka 05.12.2019. do 20,00.
- Druga faza počinje u petak i trajaće do nedelje 08.12.2019. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.


7379. Gaj kevi olista  (gajke violista)
7380. Medo kokoš ćuška  (med oko Košćuška)
7381. Mi smo nakarađene diše  (mis Monaka rađe ne diše)
7382. Pera Kojot  (pera k'o jot)
7383. Pere Iranac repu  (Pereira na crepu)
7384. Bistra Žironda  (bis traži Ronda)
7385. ''Tri naranče''  (trinaran Če)
7386. Tu je, Liza, razuman čovek  (tuje, Lizarazu, Mančo, Vek)
7387. Jurij u godinama  (juri Jugo dinama)
7388. Poniženje Nika  (poni ženjenika)
7389. Grimase strica  (Grima sestrica)
7390. Matroze lečio delija  (mat, rozele, čiode, lija)
7391. Sven ti lomi bisere  (s ventilom ibis Ere)
7392. Preki Dačić  (prekidačić)
7397. Kale mi uzberi  (kalemi uz Beri)
7398. Doba harača  (do Baha Rača)
7399. Rastanak u miru  (Rasta na kumiru)
7400. Naravno moja mala  (na ravnom Oja mala)
7401. Žile trubi Nikoliji  (žilet, rubin i koliji)
7402. Moli Nadu Gospava  (Molina dugo spava)
7403. Klub admirala  (klubad, mi, rala)
7404. Ne letujete s Ankom Pletić?  (Neletu je tesan kompletić)
7405. Žele zarade limarke  (železara deli marke)
7406. Kaljače pere Dmitar  (Čkalja, repe, med, Rita)
7407. Hladan tuš  (gladan Buš)
7408. Žirante nasamarili  (žir, antena, amarilis)
7409. Neno Belan  (Nobel, Anne)
7410. Velika Britanija  (Vili, Kapri, Talija)
7411. Bilateralni susreti  (Bilal, teran, Isus, Reti)
7412. Siva magarica  (s ivama garica)
7413. Prika napusti psa  (pri kanapu stipsa)
7414. Poslednje prase rije  (posle Dnjepra serije)
7415. Raspeta sova  (avos, Ate, psar)
7416. Mali mungo s pavijanima  (limun, Gospa, Vijan i mama)
7417. Žene vam odlaze u Skoplje  (Ženeva, modla, Zeus, koplje)
7418. Odraše me carinari  (Odra, šeme, car i nari)
7419. Kartu molim!  (Kartum, Olim/p/)
7420. Obilježena mala  (obilje žena mala)
7424. Bije li šta pub?  (bijeli štap u B)
7425. Peru ti mana muči  (perut ima na M uči)
7426. Tužan lik  (tu Žan Lik)
7430. Kaka dugo lovi  (kakadu, golovi)
7431. Odora hakera  (od oraha kera)
7432. Dodž i Pajero  (do džipa Jero)
7433. Trik Asirke  (tri kasirke)
7434. Praznik u Feri  (prazni kuferi)
7435. Pandu rukom biju  (pandur u kombiju)
7436. Probijaš se Petre  (rep, robijaš, sepet)
7437. Prija Miri bar  (pri jami ribar)
7438. San o gomili ćilibara  (sa Nogom Ilić ili bara)
7439. Strani jezik  (/I/stra nije Zik/o/)
7440. Šala utopista  (šal, auto, pista)
7441. Meč jeseni  (mečje seni)
7442. Kineski zid  (Dizi, K senik)
7443. Vlade Divac  (klade, sivac)
7444. Dete Lina rado nosi  (detelina, radon, osi)

3 коментара:

Бранислав Никић је рекао...

7379. Gaj kevi olista (gajke violista)
7380. Medo kokoš ćuška (med oko Košćuška)
7384. Bistra Žironda (bis traži Ronda)
7399. Rastanak u miru (Rasta na kumiru)
7426. Tužan lik (tu Žan Lik)
7431. Odora hakera (od oraha kera)
7432. Dodž i Pajero (do džipa Jero)
7434. Praznik u Feri (prazni kuferi)
7435. Pandu rukom biju (pandur u kombiju)
7441. Meč jeseni (mečje seni)

Svetlana је рекао...

7379. Gaj kevi olista (gajke violista)
7387. Jurij u godinama (juri Jugo dinama)
7399. Rastanak u miru (Rasta na kumiru)
7405. Žele zarade limarke (železara deli marke)
7420. Obilježena mala (obilje žena mala)
7426. Tužan lik (tu Žan Lik)
7432. Dodž i Pajero (do džipa Jero)
7435. Pandu rukom biju (pandur u kombiju)
7437. Prija Miri bar (pri jami ribar)
7441. Meč jeseni (mečje seni)

Milan Žarkovački је рекао...

7383. Pere Iranac repu (Pereira na crepu)
7393. Nane predu s nama (Nane pred usnama)
7395. Urani mala Dara (uran ima Ladara)
7399. Rastanak u miru (Rasta na kumiru)
7402. Moli Nadu Gospava (Molina dugo spava)
7405. Žele zarade limarke (železara deli marke)
7413. Prika napusti psa (pri kanapu stipsa)
7414. Poslednje prase rije (posle Dnjepra serije)
7426. Tužan lik (tu Žan Lik)
7441. Meč jeseni (mečje seni)