недеља, 01. децембар 2019.

Решења:
7430. Кака дуго лови (какаду, голови)
7431. Одора хакера (од ораха кера)
7432. Доџ и Пајеро (до џипа Јеро)
7433. Трик Асирка (три касирке)
7434. Празник у Фери (празни куфери)
7435. Панду руком бију (пандур у комбију)
7436. Пробијаш се Петре (реп, робијаш, сепет)
7437. Прија Мири бар (при јами рибар)
7438. Сан о гомили ћилибара (са Ногом Илић или бара)
7439. Страни језик (/И/стра није Зик/о/)
7440. Шала утописта (шал, ауто, писта)
7441. Меч јесени (мечје сени)
7442. Кинески зид (Дизи, К сеник)
7443. Владе Дивац (кладе, сивац)
7444. Дете Лина радо носи (детелина, радон, оси)
7445. Бала сламе (бал, ас, ламе)
7446. Прије сто љета њу роди Јела (пријестоље, тањур, одијела)
7447. На Вису пук борави (ива, роб, купус, Иван)

Нема коментара: