недеља, 06. октобар 2019.

Решења:
7302. Мања низија (Мањани зија)
7303. Ватрени Ћиро згази Мују (Ват, Ренић и Розга зимују)
7304. Нема проблема (Нема Проб лема)
7305. Лена Олин (Ален, Лино)
7306. Сала за ручак у Битољу (Салазару Чак уби Тољу)
7307. Кер је опасан (јео пас анкер)
7308. Пре секса мало вина (пресек, сама, ловина)
7309. Добре старе песме (до бреста реп Есме)
7310. Понос Ирачана (По носи Рачана)
7311. Домаркама Ринат ас (до Марка Марина тас)
7312. Корист асовима (Кори с тасовима)
7313. Заустави лица што носе сребро (ЗА уста, вилица Ш, ТО нос, Е сребро)
7314. Растава брака (Р ас, тава Б, рак А)
7315. Јагу Артур куне (јагуар, тур, куне)
7316. Пластикер (пласт и кер) 

Нема коментара: