понедељак, 01. април 2019.Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku marta.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do petka 05.04.2019. do 24,00.
- Druga faza počinje u subotu i trajaće do ponedeljka 08.04.2019. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

6838. Moj ego (Mo je go)
6839. Niče ovas (Ničeov as)
6840. Metaksa miriše (metak Sami riše)
6841. Nema niko morala (nemani, Komo, rala)
6842. U vozu bale (uvo, zub ale)
6843. Govor Trampa (go, vo, rt, rampa)
6844. Gol Kostarike Meksiku (go, Kosta, Rike/l/me, ksi, ku)
6845. Tu njušim širu (tunj u šimširu)
6846. Guliver avanturista (guli Vera van turista)
6847. Raskol tijela (Ras, kolt i jela)
6848. Sova lovila danju (usov, alov i Lada Nj)
6849. Anđeli garava lica (Ande, cigara, palica)
6850. Iritira luzer Mita Žileta (irit i ral uz Ermitaž i Leta)
6851. Pemzlica (Pem zlica)
6852. Došla je ranije nana (do šlajera nije nana)
6856. Trapav je Šaban (Trapa vješa Ban)
6857. Ču Pavla Lana (čupav Lalana)
6858. Sa tušem pera (sat u Šempera)
6859. Bojana ruši karijole (boja nar u šikari Jole)
6860. I tata bi sine (Enis i batati)
6861. Zaku lome muskule (za kulom emu s kule)
6862. Iznervirao sam se ponovo (Izner, Vir, A-osam, Sepo, Novo)
6863. Budim baku (Budim, Baku)
6864. Mi nismo kiksali leti (''Mini smoki'' k Sali leti)
6865. Trotoar (Tor, tora)
6866. Bog rata (rog, Bata)
6867. Venecuela (venac u Ele)
6868. Prevara stoleća (pre vara sto, leća)
6869. Izabraćemo Del Boja (iza braće model, boja)
6870. Nalij Ana malo (na lijanama Lo)
6875. Uja mije lice (u jami jelice)
6876. Saznaste laži (saz na stelaži)
6877. Ere mi tuku ćerku (eremit u kućerku)
6878. Rani jadi (Runi radi)
6879. Likvidatura (Lik vida tura)
6880. Opiru se sedlari (opi Ruse sed Lari)
6881. Naša lutanja (na šalu Tanja)
6882. Ten Kira neguje (guje, tenk i rane)
6883. Predmet Omera (pred metom Era)
6887. Dom Ini Mak sagradio (do Minimaksa G radio)
6888. Striče Patriče pazi! (s tri čepa tri čepa ZI)
6889. Nas plavušan kritikuje (na splavu šank, rit i kuje)
6893. Gole matere (golema Tere)
6894. Precizna Julija (preci znaju Lija)
6895. Bistrooki Tibor (bistro okiti Bor)
6896. Naser, Sukarno i Tito (ES Arturo Toskanini)
6897. Erika Džong (Džon Geri KA)
6898. Taribo Vest (tri bove, sat)
6899. Ivan Lapčević (Pavličević, Na)
6900. Bulevar ruma (Amur, Ravel, Ub)
6901. Uzbekistan (uzde, fistan)
6902. Sa rajom ide rulja (Sara Jo, mider, ulja)
6903. Prekori Desanka selo (pre koride sanka se Lo)
6904. Borba te zamara (torta bez amara)
6905. I danas oko baraka prose (Ida na sok obara kap rose)
6906. Popodne orah (pop odne orah)
6907. Au, Toško laže nama (auto-škola ženama)
6908. Savila maca rep (sa vilama car, ep)
6909. Doga tare retrivera (do gatare Ret, Rivera)
5 коментара:

Milan Žarkovački је рекао...

6840. Metaksa miriše (metak Sami riše)
6852. Došla je ranije nana (do šlajera nije nana)
6859. Bojana ruši karijole (boja nar u šikari Jole)
6860. I tata bi sine (Enis i batati)
6875. Uja mije lice (u jami jelice)
6876. Saznaste laži (saz na stelaži)
6877. Ere mi tuku ćerku (eremit u kućerku)
6880. Opiru se sedlari (opi Ruse sed Lari)
6889. Nas plavušan kritikuje (na splavu šank, rit i kuje)
6903. Prekori Desanka selo (pre koride sanka se Lo)

Unknown је рекао...

6840. Metaksa miriše (metak Sami riše)
6852. Došla je ranije nana (do šlajera nije nana)
6859. Bojana ruši karijole (boja nar u šikari Jole)
6864. Mi nismo kiksali leti (''Mini smoki'' k Sali leti)
6869. Izabraćemo Del Boja (iza braće model, boja)
6876. Saznaste laži (saz na stelaži)
6877. Ere mi tuku ćerku (eremit u kućerku)
6905. I danas oko baraka prose (Ida na sok obara kap rose)
6908. Savila maca rep (sa vilama car, ep)
6909. Doga tare retrivera (do gatare Ret, Rivera)

Unknown је рекао...

Tek sad videh da se žena pre mene prijavila na Google nalog.

Luka је рекао...

6838. Moj ego (Mo je go)
6845. Tu njušim širu (tunj u šimširu)
6859. Bojana ruši karijole (boja nar u šikari Jole)
6860. I tata bi sine (Enis i batati)
6863. Budim baku (Budim, Baku)
6875. Uja mije lice (u jami jelice)
6876. Saznaste laži (saz na stelaži)
6877. Ere mi tuku ćerku (eremit u kućerku)
6880. Opiru se sedlari (opi Ruse sed Lari)
6881. Naša lutanja (na šalu Tanja)

Svetlana је рекао...

6840. Metaksa miriše (metak Sami riše)
6846. Guliver avanturista (guli Vera van turista)
6859. Bojana ruši karijole (boja nar u šikari Jole)
6860. I tata bi sine (Enis i batati)
6869. Izabraćemo Del Boja (iza braće model, boja)
6876. Saznaste laži (saz na stelaži)
6877. Ere mi tuku ćerku (eremit u kućerku)
6889. Nas plavušan kritikuje (na splavu šank, rit i kuje)
6902. Sa rajom ide rulja (Sara Jo, mider, ulja)
6905. I danas oko baraka prose (Ida na sok obara kap rose)