недеља, 31. март 2019.

Решења:
6893. Голе матере (голема Тере)
6894. Прецизна Јулија (преци знају Лија)
6895. Бистрооки Тибор (бистро окити Бор)
6896. Насер, Сукарно и Тито (ЕС Артуро Тосканини)
6897. Ерика Џонг (Џон Гери КА)
6898. Тарибо Вест (три бове, сат)
6899. Иван Лапчевић (Павличевић, На)
6900. Булевар рума (Амур, Равел, Уб)
6901. Узбекистан (узде, фистан)
6902. Са рајом иде руља (Сара Јо, мидер, уља)
6903. Прекори Десанка село (пре кориде санка се Ло)
6904. Борба те замара (торта без амара)
6905. И данас око барака просе (Ида на сок обара кап росе)
6906. Поподне орах (поп одне орах)
6907. Ау, Тошко лаже нама (ауто-школа женама)
6908. Савила маца реп (са вилама цар, еп)
6909. Дога таре ретривера (до гатаре Рет, Ривера)
6910. Ради дијете пости (ради дијете П ости)
6911. Руди је тесар (РУ дијете са Р)
6912. Понио Саво лососа Лори (пони, оса, лос, оса, лори)

Нема коментара: