недеља, 02. децембар 2018.Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku novembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do četvrtka 06.12.2018. do 24,00.
- Druga faza počinje u petak i trajaće do nedelje 09.12.2018. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

6549. Čini plan ETA (čin i planeta)
6550. Jare bi Cana kupila (jarebica na kupi LA)
6551. Mlada Bosna (klada, fosna)
6552. Kalauze nudim (kala uz Enu, dim)
6553. Gorile u magli (gori Leu mag Li)
6554. A, kvare li nas to licitarke (akvareli na stolici, T arke)
6555. Napali sadisti leti (na palisadi stileti)
6560. Kupi Ćiro bukovinu (kupić i rob u Kovinu)
6561. Lijepa kuma tka (lijepak u Matka)
6562. Naga tijela (na Gati jela)
6563. Miljana me truje (milja na metru je)
6564. Ma, lekari Katu revitaliziraše (male karikature Vita, Liz i Raše)
6565. U Raču kasa hat (ura, čuka, sahat)
6566. Stala si malo povisoko (s talasima lopov i soko)
6567. Kori Đoko sedam Eskimki tiradama (ko riđokose dame s kim kiti radama?)
6568. Valteri Botas (bista Voltera)
6569. Nalozi poručnika (na lozi po ručnika)
6570. San dravida (Sandra, Vida)
6571. Premeri metre perivoja (pre Merime treperi Voja)
6572. Kordon naše bojne (kor, Donna, šeboj ne)
6573. Sloboda na barikadi (Adis, loboda, N aba, Rik)
6574. Dolazi do kraha rodica (acid, orah, Arko, dizalo D)
6579. Bravura Dončića (brav u Radončića)
6580. Sto gubernija (stog u Bernija)
6581. Lelu Jasenovčani kleli (leluja se novčanik Leli)
6582. Ušat oružar (u šatoru žar)
6583. Osuo se Jure (osu ose jure)
6584. Konzumiramo teletinu (Kon zumira motele Tinu)
6585. Skupa dobra navala (s ku padobran, Avala)
6586. Kostimi glumaca (kos, tim, iglu, maca)
6587. Vi nama kradete glasove (vina, mak, Rade, tegla, sove)
6588. Prima Keti i dolare (pri maketi idol are)
6589. Pripit on udario (pri pitonu Dario)
6590. Ispredala Tanja priče (ispred alata Nj  AP riče)
6591. Milan Srdoč (Madona i Čarls)
6592. Stalna kontrola (/a/stal nakon trola)
6593. Napala mama skota (na Palama maskota)
6594. Taksena marka (tak, sena Marka)
6595. Osetiću te, Majeviču! (Oseti ćute, Maje viču)
6596. Ore busje Nikola (Oreb u sjeni kola)
6597. Srde Lauru kamatari (srdela u rukama Tari)
6598. Ja šepam (jaše Pam)
6599. Majka decu neguje (Maj, kade, Cune, guje)
6600. Utva rano sleće (utvara, nos, leće)
6601. Podli stomatolog (pod listom Ato, log)
6602. Mara Maru žalila (lila marama, ruža)
6603. Sušim Ani kola (s ušima Nikola)
6604. Skupo mjesto (s kupom je sto)
6605. Svi bi s tobom, bona! (svib i sto bombona)
6606. Obratiću se stricu (o bratiću sestric/a=u/)
6607. Iskreno ćutanje (iskre noću tanje)
6608. Gotivi Senad Ivanu (Goti vise na divanu)
6609. Već ide odiva (veći deo diva)
6610. Ispredena nit (ispred En Anit)
6614. Obori zakon Dora (obor iza kondora)
6615. Gaze lan apaši (gazela na paši)
6616. Lana dokom ide (lanad oko Mide)
6617. Turcima čak šire (tur cima čakšire)
6618. Zbog Jele Čedo crkava (Z Bog, jeleče do crkava)
6619. Sav je Vericom obuzet (sa vjevericom O Buzet)
6620. Vi Sisoja sad u petak ubiste (visi soja sa dupeta kubiste)
6621. Skupi te sari grebucka (skupi tesar igre bucka)
6622. Peroksid (disko, rep)
6623. Prljavi ples (prgavi Paes)
6624. Nerado kupa Ibro kolija (Nera do kupa i brokolija)
6625. Argonauti (argo na uti)
6626. Sabor komesara (sa Borkom E Sara)
6627. Prekor Šekija (pre Korše Kija)
6628. Prizor animatora (pri Zorani Matora)

3 коментара:

Бранислав Никић је рекао...

6563. Miljana me truje (milja na metru je)
6583. Osuo se Jure (osu ose jure)
6584. Konzumiramo teletinu (Kon zumira motele Tinu)
6587. Vi nama kradete glasove (vina, mak, Rade, tegla, sove)
6593. Napala mama skota (na Palama maskota)
6594. Taksena marka (tak, sena Marka)
6610. Ispredena nit (ispred En Anit)
6615. Gaze lan apaši (gazela na paši)
6616. Lana dokom ide (lanad oko Mide)
6621. Skupi te sari grebucka (skupi tesar igre bucka)

Svetlana је рекао...

6565. U Raču kasa hat (ura, čuka, sahat)
6571. Premeri metre perivoja (pre Merime treperi Voja)
6581. Lelu Jasenovčani kleli (leluja se novčanik Leli)
6587. Vi nama kradete glasove (vina, mak, Rade, tegla, sove)
6588. Prima Keti i dolare (pri maketi idol are)
6593. Napala mama skota (na Palama maskota)
6597. Srde Lauru kamatari (srdela u rukama Tari)
6607. Iskreno ćutanje (iskre noću tanje)
6615. Gaze lan apaši (gazela na paši)
6621. Skupi te sari grebucka (skupi tesar igre bucka)

Milan Žarkovački је рекао...

6561. Lijepa kuma tka (lijepak u Matka)
6564. Ma, lekari Katu revitaliziraše (male karikature Vita, Liz i Raše)
6581. Lelu Jasenovčani kleli (leluja se novčanik Leli)
6584. Konzumiramo teletinu (Kon zumira motele Tinu)
6593. Napala mama skota (na Palama maskota)
6597. Srde Lauru kamatari (srdela u rukama Tari)
6598. Ja šepam (jaše Pam)
6614. Obori zakon Dora (obor iza kondora)
6620. Vi Sisoja sad u petak ubiste (visi soja sa dupeta kubiste)
6625. Argonauti (argo na uti)