недеља, 02. децембар 2018.

Решења:
6614. Обори закон Дора (обор иза кондора)
6615. Газе лан апаши (газела на паши)
6616. Лана доком иде (ланад око Миде)
6617. Турцима чак шире (тур цима чакшире)
6618. Због Јеле Чедо цркава (З Бог, јелече до цркава)
6619. Сав је Верицом обузет (са вјеверицом О Бузет)
6620. Ви Сисоја сад у петак убисте (виси соја са дупета кубисте)
6621. Скупи те сари гребуцка (скупи тесар игре буцка)
6622. Пероксид (диско, реп)
6623. Прљави плес (пргави Паес)
6624. Нерадо купа Ибро колија (Нера до купа и броколија)
6625. Аргонаути (арго на ути)
6626. Сабор комесара (са Борком Е Сара)
6627. Прекор Шекија (пре Корше Кија)
6628. Призор аниматора (при Зорани Матора)
6629. Види како лишће пада (ада, пећ, шило, каки, див)
6630. Облак покрије сунце (Об, лак, По, кријес, унце)
6631. Танкредов иметак (танк, редови, метак)

Нема коментара: