недеља, 01. јул 2018.Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku juna.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do četvrtka 05.07.2018. do 24,00.
- Druga faza počinje u petak i trajaće do nedelje 08.07.2018. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

6148. Kate tepa deci (katete pa deci)
6149. Gaga mi je pametan (gagamije pa metan)
6150. Tristana strikan istera (tri stana s tri kanistera)
6151. Dodža mala kaparisala (do Džamala kapa, ris, ala)
6152. San Đeli Malajka (s anđelima Lajka)
6153. Sade snaje komorač (sa desna je komora Č)
6154. Makla se Rada (mak, laser, ada)
6155. Ustalo goveče (usta, logo, veče)
6156. Pera u Trir ode (pera u tri rode)
6157. Interspar (sretni par)
6158. Vojni rok (voćni sok)
6159. Mlijeko kobile (M lije Koko Bil E)
6163. Voli vas pop, a ja ne! (V Oliva, S Popaj, Ane)
6164. Par iznemoglih migranata (Pariz ne, Mogli H, mi granata)
6165. Ko kobile timari po livadama? (Koko Bil E, Tim A, Rip, Oliva, Dama)
6166. Sumoran gradić (sumo, rang, Radić)
6167. Dobar, loš, zao (dabar, los, Zaz)
6168. Alida Vali (Ali, Ida, Ava, Ali)
6169. Modri Ćorluka (Luka Modrić OR)
6170. Nema sako Igor (Mane, Sako i Rog)
6171. Dom Odri Hepbern (do ''modrih'' E P Bern)
6172. Sa Rajke pod Ivanu (Sarajke po divanu)
T01. Opustošiću teren (opus Tošiću te ren)
T02. Pišče, kako si? (Pišček A kosi)
T03. Ruina Golubačke tvrđave (Rui na golu Bačke, TV rđave)
T04. Luka kupi kestenje (Lukaku, Pike stenje)
T05. Uživa namćor Luka (UŽ Ivan, AM Ćorluka)
T06. Tonik Rosko pije (Toni Kros, kopije)
T07. Limesi sa korenima (Mesi, Sako, Ren i Mali)
T08. Golovi Nigerijaca (Golovin i Geri, J Aca)
T09. Divan dres i nije star (div, Andres Inijesta R)
T10. Polikardiografija (Pol, Ikardi, O Graf i ja)
T11. S avanom ode Ivo (Oviedo, Mo, Navas)
T12. Ekipa Kostarike (Pike, Akosta, Erik)
T13. Puno je Rusa (pusa Nojeru)
T14. Ponosi se meda (Po nosi Semeda)
T15. Jak ugriz manijaka (jak U, Grizman i jak A)
T16. Kupuje Dina (kup U, Jedinak, Vasin U)
T17. Merka Doru Dikan (Merkado, Rudi, Kan)
T18. Nikoli godi nes kava (S Kavani, Kol I, Godin E)
6178. Han sprema Jura (Hans pre majura)
6179. Po kazamatima tumara Dona (pokaza Mati Matu Maradona)
6180. Gol Dinama Zadru (Goldi namaza Dru)
6181. Stršljen (SaTaRa, ŠoLja, EtNa)
6182. Širi nam i lomi Raza tim (Milomir, a zatim Š Irina)
6183. Nadarena mašta Pikasa (nad arenama štap i kasa)
6184. Koš u talijanskim rukama (košuta, lija N, S Kim, RU kama)
6185. Sergej Milinković-Savić (svećenik, Gojić, Silva, Rim)
6186. Chic opere prate ritam (Chico pere Prater i TAM)
6187. Triko Lori mali (Trikolori, Mali)
6188. Selfi Igor lovi (S Elf i IG Orlovi)
6189. Dva treninga učo spasi (D Vatreni, N Gaučos/i/, pas)
6190. Nosi mama rešo Simi (N Osim, Amar E, Š osimi)
6191. Malo zamaram Amara (marama, loza, marama)
6192. Spi ta malena (s pitama Lena)
6197. Mir Amerima (Mira, Merima)
6198. Strika me Leon animira (s tri kameleona NI Mira)
6199. Umak uze Branislav (u maku zebra N i S lav)
6200. Samra vinjacima trguje (sa mravinjacima T R guje)
6201. Domar gari nasumice (do margarina su mice)
6202. Smeta mi granata (S meta migranata)
6203. Ja neću skijaše stopirati (Jane, ćuskija, šesto, pirati)
6204. Pored Varde Lisa Bonet (por, Edvard, elisa, bon, E.T.)
6205. Tko želi razmijeniti robu? (T kože, lira, zmije, niti, rob U)
6206. Doru bas uči ode (do ruba su čiode)
6207. Ko doli vino gudaču danas? (kod Olivinog uda čudan as)
6208. Ko kosi deki malinu? (kokos ide k imalinu)
6209. U školu baraba neće (Ušće, Kolubara, Bane)
6210. Dane pali baraku (Nepal i barakuda)
6211. Prilepak (pile, park)

4 коментара:

Бранислав Никић је рекао...

6148. Kate tepa deci (katete pa deci)
6150. Tristana strikan istera (tri stana s tri kanistera)
6152. San Đeli Malajka (s anđelima Lajka)
6159. Mlijeko kobile (M lije Koko Bil E)
6171. Dom Odri Hepbern (do ''modrih'' E P Bern)
6180. Gol Dinama Zadru (Goldi namaza Dru)
6183. Nadarena mašta Pikasa (nad arenama štap i kasa)
6201. Domar gari nasumice (do margarina su mice)
6202. Smeta mi granata (S meta migranata)
6208. Ko kosi deki malinu? (kokos ide k imalinu)

Svetlana је рекао...

6152. San Đeli Malajka (s anđelima Lajka)
T01. Opustošiću teren (opus Tošiću te ren)
T06. Tonik Rosko pije (Toni Kros, kopije)
T09. Divan dres i nije star (div, Andres Inijesta R)
T17. Merka Doru Dikan (Merkado, Rudi, Kan)
6191. Malo zamaram Amara (marama, loza, marama)
6201. Domar gari nasumice (do margarina su mice)
6202. Smeta mi granata (S meta migranata)
6203. Ja neću skijaše stopirati (Jane, ćuskija, šesto, pirati)
6207. Ko doli vino gudaču danas? (kod Olivinog uda čudan as)

Milan Žarkovački је рекао...

6154. Makla se Rada (mak, laser, ada)
6155. Ustalo goveče (usta, logo, veče)
6166. Sumoran gradić (sumo, rang, Radić)
6178. Han sprema Jura (Hans pre majura)
6179. Po kazamatima tumara Dona (pokaza Mati Matu Maradona)
6180. Gol Dinama Zadru (Goldi namaza Dru)
6183. Nadarena mašta Pikasa (nad arenama štap i kasa)
6192. Spi ta malena (s pitama Lena)
6201. Domar gari nasumice (do margarina su mice)
6202. Smeta mi granata (S meta migranata)

IlijaO је рекао...


T03. Ruina Golubačke tvrđave (Rui na golu Bačke, TV rđave)
T09. Divan dres i nije star (div, Andres Inijesta R)
T10. Polikardiografija (Pol, Ikardi, O Graf i ja)
T15. Jak ugriz manijaka (jak U, Grizman i jak A)
6164. Par iznemoglih migranata (Pariz ne, Mogli H, mi granata)
6183. Nadarena mašta Pikasa (nad arenama štap i kasa)
6188. Selfi Igor lovi (S Elf i IG Orlovi)
6197. Mir Amerima (Mira, Merima)
6202. Smeta mi granata (S meta migranata)
6209. U školu baraba neće (Ušće, Kolubara, Bane)