недеља, 01. јул 2018.

Решења:
6197. Мир Америма (Мира, Мерима)
6198. Стрика ме Леон анимира (с три камелеона НИ Мира)
6199. Умак узе Бранислав (у маку зебра Н и С лав)
6200. Самра вињацима тргује (са мравињацима Т Р гује)
6201. Домар гари насумице (до маргарина су мице)
6202. Смета ми граната (С мета миграната)
6203. Ја нећу скијаше стопирати (Јане, ћускија, шесто, пирати)
6204. Pored Varde Lisa Bonet (por, Edvard, elisa, bon, E.T.)
6205. Tko želi razmijeniti robu? (T kože, lira, zmije, niti, rob U)
6206. Дору бас учи оде (до руба су чиоде)
6207. Ко доли вино гудачу данас? (код Оливиног уда чудан ас)
6208. Ко коси деки малину? (кокос иде к ималину)
6209. У школу бараба неће (Ушће, Колубара, Бане)
6210. Дане пали бараку (Непал и баракуда)
6211. Прилепак (пиле, парк)
6212. Тасу воли Јана (тас, уво, лијана)
6213. Ту шамарају нас (туш, ам, ара, јун, ас) 

Нема коментара: