недеља, 05. новембар 2017.

Решења:
5607. Слијепи осуђеник (слијепио суђе Ник)
5608. Бели зеко долија (Белизе код Олија)
5609. Лак ауто, а лети (Лака у тоалети)
5610. Пресавиле се ножице (преса, виле, сено, жице)
5611. Сјела Маја с Енисом (с јелама јасен и сом)
5612. Стрибор Цакану води (с три борца кан у води)
5613. Проста направа (Прост, Ана, права)
5614. Ма, нико не мари (Ман, иконе, Мари)
5615. Нето примања (не топ, Рим, Ања)
5616. Партизан (парти за Н)
5617. Пршут уцијело (Пршу туци Јело)
5618. Сни Мара ђаволка (снима Рађа волка)
5619. Осмак наче пудинг (динго, Смак на чепу)
5620. Поштовање (пошто Вање?)
5621. Ископали су рупетину (Иско пали суру петину)
5622. Сестре лицемери (СЕ стрелице мери)
5623. Теле ви Зори купите (телевизори, К У пите)
5624. Бора сипа Суљи (Б ораси, пасуљ И)

Нема коментара: