недеља, 01. октобар 2017.

NAJREBUS SEPTEMBRA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku septembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do četvrtka 5.10.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u četvrtak i trajaće do nedelje 8.10.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5463. Doba rasula (do bara Sula)
5464. Otekao sam na estuaru (ote Ka osamnaestu aru)
5465. Baka Roksi dira (bakar oksidira)
5469. Disk Rajko baca (Dis kraj kobaca)
5470. Meta kuršuma (metak u ršuma)
5471. Prija se rumeni (pri Jaseru meni)
5472. Majci traži Rada limun (majmun, citra, žir A, Dali)
5473. Svedoku pala maska (sveska, do kupa lama)
5474. Vide okom, pa sami loše misle (levi deo kompasa, Miloš, E mis)
5475. Ko to tamo peva? (Džo po tami peca)
5476. Slikar ište inovacije (slik, ariš, tein, ovacije)
5477. Prokapao naš lem (Proka pao na šlem)
5478. Raspalili podlaci Idu (Ras pa Lili po dlaci idu)
5479. Pošto-poto (Poš, top, Oto)
5480. Idete li na letovanje? (Leto, Vanje i detelina)
5481. San Tanasija (Santana sija)
5482. Prelepe tapete (Prele, peta, pete)
5483. Kumanovke (Kumanov ke)
5484. Pije sake derište (pijesak Eder ište)
5485. Lije vidra ganja (lijevi Draganja)
5486. Nazeb ima Čak (na zebi mačak)
5487. Prima Milutin tananu Meri (pre mamilu tinta na numeri)
5488. Naš emisar trči ka selu (na šemi Sartr čika Selu)
5489. Utegla mama cure (u teglama Macure)
5490. Ide dama na Kopaonik (kinoa po kanama dedi)
5491. Seda majku lako draži (sedam ajkula kod raži)
5492. Ludaci je traže (želudac i jetra)
5493. Daj nam one trikove (Dajnamo, /ve/ne, triko)
5494. Veliki mangupi (veli Kim Angu: pi)
5495. Spremi Jerko mog ata (s premijerkom Ogata)
5496. Dobiste tri stanara (do biste Tristan, ara)
5497. Samonikla salvija (sa Moni klas Al vija)
5501. Uzeir Enesa zove (uze Irene sazove)
5502. Dobar menadžer ima šest odora (do barmena Džeri maše s Todora)
5503. Prelepo je Dedinje (Prele pojede dinje)
5504. Sklad Omera (s kladom Era)
5505. Ličan inat (Ličanin, at)
5506. Sele nomadi (s Elenom Adi)
5510. Pera dugo leti (perad u goleti)
5511. Prebrodili ste bedu i ništavilo (pre Brodi liste, beduin i štavilo)
5512. Uhapsi maketare! (uha psima ke tare)
5513. Sataraš i dizano testo (sat, arašid iza note, sto)
5514. Eti ketering ne spremiše (etikete, ring, Nes pre Miše)
5515. Vi tražiste kobilu (vitraž i stek o Bilu)
5519. Oto kokos uze (otok oko suze)
5520. Ne snatri Merima (nes na trimerima)
5521. Bana neimar omeo (banane ima Romeo)
5522. Kamin, Ibro, daj kulacima (ka mini brod ajkula cima)
5523. Turu sipa Dali (tu Rusi padali)
5524. Alasi pakleno rade (ala, sipa, klen, orade)
5525. Stopira nas Anja (sto pirana sanja)
5526. Deve tjera Lazar u žicu (devet je rala za Ružicu)
5527. Ode lav u čestar (odela vuče Star); Ode Lav u čeze (odela vuče Ze); Ode Lav u Čepel (odela vuče Pel); Ode Lav u Čenej (odela vuče Nej); Ode Lav u kubiste (odela vuku biste)
5528. Polako Čedomire (pola Koče do Mire)
5529. A Ero planira (aeroplan i Ra)
5530. Prija mi jelek (pri jami je lek)
5531. Striper amater (s tri pera mater)
5532. Dobra snaša (do brašna Sa)
5533. Prepiska magnata (pre piska mag Nata)
6 коментара:

Svetlana је рекао...

5470. Meta kuršuma (metak u ršuma)
5491. Seda majku lako draži (sedam ajkula kod raži)
5494. Veliki mangupi (veli Kim Angu: pi)
5495. Spremi Jerko mog ata (s premijerkom Ogata)
5502. Dobar menadžer ima šest odora (do barmena Džeri maše s Todora)
5510. Pera dugo leti (perad u goleti)
5519. Oto kokos uze (otok oko suze)
5522. Kamin, Ibro, daj kulacima (ka mini brod ajkula cima)
5528. Polako Čedomire (pola Koče do Mire)
5531. Stripe amater (s tri pera mater)

Mirka Sajic је рекао...

Može li mi neko (ko zna) odgovoriti na komentar ispod rebusa 5512.?

Milan Žarkovački је рекао...

Ispravno je, Mirka, u množini i „uha“ i „uši“.

Slede moji glasovi:
5464. Otekao sam na estuaru (ote Ka osamnaestu aru)
5469. Disk Rajko baca (Dis kraj kobaca)
5471. Prija se rumeni (pri Jaseru meni)
5484. Pije sake derište (pijesak Eder ište)
5488. Naš emisar trči ka selu (na šemi Sartr čika Selu)
5497. Samonikla salvija (sa Moni klas Al vija)
5502. Dobar menadžer ima šest odora (do barmena Džeri maše s Todora)
5511. Prebrodili ste bedu i ništavilo (pre Brodi liste, beduin i štavilo)
5515. Vi tražiste kobilu (vitraž i stek o Bilu)
5521. Bana neimar omeo (banane ima Romeo)

Mirka Sajic је рекао...

Komentar je ispod rebusa da ne pišemo gdje mu mjesto nije.

Бранислав Никић је рекао...

5464. Otekao sam na estuaru (ote Ka osamnaestu aru)
5470. Meta kuršuma (metak u ršuma)
5471. Prija se rumeni (pri Jaseru meni)
5488. Naš emisar trči ka selu (na šemi Sartr čika Selu)
5495. Spremi Jerko mog ata (s premijerkom Ogata)
5497. Samonikla salvija (sa Moni klas Al vija)
5505. Ličan inat (Ličanin, at)
5510. Pera dugo leti (perad u goleti)
5511. Prebrodili ste bedu i ništavilo (pre Brodi liste, beduin i štavilo)
5521. Bana neimar omeo (banane ima Romeo)

Milan Žarkovački је рекао...

I moj komentar je ispod rebusa 5512, koji jeste ispravan.