недеља, 29. октобар 2017.

Решења:
5589. Пироман Аца (пир Оманаца)
5590. Трача кухар Ему (трачак у харему)
5591. Сок Ратко долива (Сократ код олива)
5592. Учи танка мала слова Пера (у читанкама Ласлова пера)
5593. Унакажене супруге (Уна каже Несу: пруге)
5594. Свеже немачке воде (све жене мачке воде)
5595. Чекам пацера (Че, камп, ацера)
5596. Лева купола (левак у пола)
5597. Пасла је стока (пас лаје с тока)
5598. Luka spasa (Lukas paša)
5599. Црногорац (зрно, борац)
5600. Овај тип лоче (о Вајти плоче)
5601. Буди радостан (нат, содари, дуб)
5602. Холивудска лепотица (Холи, Вуд, скале, потица)
5603. Галаме Тунишани (Гала мету нишани)
5604. Малинска (мали Н с Ка)
5605. Поларизација (пола Р иза Ц и ЈА)
5606. Зараза (зарез А)

2 коментара:

Milan Žarkovački је рекао...

Rebus broj 5604 je, koliko znam, neispravan: ne može biti i "n" i "ka" (mora ili "n" i "k", ili "en" i "ka"), a sumnjivo mi je i slovo u muškom rodu ("mali n" umesto "malo n").

Бранислав Никић је рекао...

Mnogo toga je nekada objavljeno što ne odgovara današnjim pravilima. Zato ja ove rebuse objavljujem bez neke selekcije, jer mi je namera da enigmate vide kako su rebusi izgledali nekada.