петак, 01. септембар 2017.

NAJREBUS AVGUSTA

Uporedo sa početkom nove školske godine, krećemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku avgusta.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do utorka 5.9.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u utorak i trajaće do petka 8.9.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5415. Grim iz Nemačke (grimizne mačke)
5416. Dosta Zagoru ćelije (do staza goruće lije)
5417. Trifa za Nadom opsova (tri fazana do mopsova)
5418. Teo remen ojača (teoreme, noj, ača)
5419. Visitor (visi Tor)
5420. Demonstriranje nikako da stane (demon s tri ranjenika kod Astane)
5421. Kole nosi drogu Sari (koleno, sidro, gusari)
5425. Tulumbe za Rašida (tulum bez arašida)
5426. Polazi dasa nakon dama (pola zida s anakondama)
5427. Nudista Nino žmirka (nudi Stani nož Mirka)
5428. Te kestene voli Marija (teke, stene, vo, limarija)
5429. Nama malo smeta ritam (Na, mama, los, metar i TAM)
5430. Dani na Moravi (Danina, Mo, Ravi)
5431. Slavi Nado trijumf Partizana (slavina do triju MF, par T iza Na)
5432. Nadu, Duško, traže! (na dudu Škot, raže)
5433. Glog, orah i lipa (logor, Ahil i Pag)
5434. Prijeti Mario idiotima (prije tima Rio i dio tima)
5435. Voli prija Vita Frušku Goru (Voli prijavi Tafru Škugoru)
5436. Prike kumu slijede (pri Keku Musli jede)
5437. Napali ćubane (na Paliću Bane)
5438. Ne boje se nas Irci (nebo, jesen, Asirci)
5439. Nini Vana kontrira (Niniva nakon Trira)
5443. Napali ćurane (na Paliću ''Rane'')
5444. Napali ćutuka (na Paliću Tuka)
5445. Jana pali ćumur (ja na Paliću, Mur)
5446. Napaliću se na Tori (na Paliću senatori)
5450. Posuda nema cakline (posu Dane macakline)
5451. Mala mutava Silvija (malamuta Vasil vija)
5452. Leti mala vileni (let ima Lavileni)
5453. Prepali ćaću kulovi (pre Palića ćuk u lovi)
5454. Ja snaša hitra (Jasna šah i/g/ra)
5455. Strina Slovaku namignula (s tri naslova kuna, Mig, nula)
5456. Rayna pali ćumur (Murray na Paliću)
5457. I Jana pali ćumur (murija na Paliću)
5458. Dom Istrijana (do mis tri Jana)
5459. Zapaliće mlada (za Palićem lada)

5 коментара:

Бранислав Никић је рекао...

Почећу први:
5415. Grim iz Nemačke (grimizne mačke)
5417. Trifa za Nadom opsova (tri fazana do mopsova)
5420. Demonstriranje nikako da stane (demon s tri ranjenika kod Astane)
5425. Tulumbe za Rašida (tulum bez arašida)
5427. Nudista Nino žmirka (nudi Stani nož Mirka)
5446. Napaliću se na Tori (na Paliću senatori)
5450. Posuda nema cakline (posu Dane macakline)
5451. Mala mutava Silvija (malamuta Vasil vija)
5453. Prepali ćaću kulovi (pre Palića ćuk u lovi)
5456. Rayna pali ćumur (Murray na Paliću)

Dusan је рекао...

5455. Strina Slovaku namignula (s tri naslova kuna, Mig, nula)
5439. Nini Vana kontrira (Niniva nakon Trira)
5451. Mala mutava Silvija (malamuta Vasil vija)
5450. Posuda nema cakline (posu Dane macakline)
5416. Dosta Zagoru ćelije (do staza goruće lije)
5425. Tulumbe za Rašida (tulum bez arašida)
5438. Ne boje se nas Irci (nebo, jesen, Asirci)
5452. Leti mala vileni (let ima Lavileni)
5427. Nudista Nino žmirka (nudi Stani nož Mirka)
5417. Trifa za Nadom opsova (tri fazana do mopsova)

Svetlana је рекао...

5417. Trifa za Nadom opsova (tri fazana do mopsova)
5420. Demonstriranje nikako da stane (demon s tri ranjenika kod Astane)
5426. Polazi dasa nakon dama (pola zida s anakondama)
5427. Nudista Nino žmirka (nudi Stani nož Mirka)
5434. Prijeti Mario idiotima (prije tima Rio i dio tima)
5435. Voli prija Vita Frušku Goru (Voli prijavi Tafru Škugoru)
5437. Napali ćubane (na Paliću Bane)
5450. Posuda nema cakline (posu Dane macakline)
5453. Prepali ćaću kulovi (pre Palića ćuk u lovi)
5458. Dom Istrijana (do mis tri Jana)

IlijaO је рекао...

Poslah mail!

Luka је рекао...

... i ja!