недеља, 27. август 2017.

Решења:
5434. Пријети Марио идиотима (прије тима Рио и дио тима)
5435. Воли прија Вита Фрушку Гору (Воли пријави Тафру Шкугору)
5436. Прике куму слиједе (при Кеку Мусли једе)
5437. Напали ћубане (на Палићу Бане)
5438. Не боје се нас Ирци (небо, јесен, Асирци)
5439. Нини Вана контрира (Нинива након Трира)
5440. Спи пето маче (с пипетом аче)
5441. Буклија (бук, лија)
5442. Џез весељаци (џезве, сељаци)
5443. Напали ћуране (на Палићу ''Ране'')
5444. Напали ћутука (на Палићу Тука)
5445. Јана пали ћумур (ја на Палићу, Мур)
5446. Напалићу се на Тори (на Палићу сенатори)
5447. Препрека (пре П река)
5448. Костарика (кост, /к/арика)
5449. Буктиња (бук/е/т, /д/иња)

Нема коментара: