недеља, 03. септембар 2017.

Решења:
5450. Посуда нема цаклине (посу Дане мацаклине)
5451. Мала мутава Силвија (маламута Васил вија)
5452. Лети мала вилени (лет има Лавилени)
5453. Препали ћаћу кулови (пре Палића ћук у лови)
5454. Ја снаша хитра (Јасна шах и/г/ра)
5455. Стрина Словаку намигнула (с три наслова куна, Миг, нула)
5456. Rayna pali ćumur (Murray na Paliću)
5457. И Јана пали ћумур (мурија на Палићу)
5458. Дом Истријана (до мис три Јана)
5459. Запалиће млада (за Палићем лада)
5460. Преварени кечери (пре варенике чери)
5461. Оде Милан по томпусе (о Деми лан, потом пусе)
5462. Да Брана укор идиотима (дабра На у кориди отима)
5463. Доба расула (до бара Сула)
5464. Отекао сам на естуару (оте Ка осамнаесту ару)
5465. Бака Рокси дира (бакар оксидира)
5466. Ко запета пушка (коза, пета, П ушка)
5467. Једнакост међу народима (једна кост међу наро/в/има)
5468. Свен Ласта (весла, Н, сат)

Нема коментара: