петак, 02. јун 2017.

NAJREBUS MAJA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku maja.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do ponedeljka 5.6.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u utorak i trajaće do petka 9.6.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5228. Deli Jovan (na Voji led)
5229. Bridovi skija (Bri do viskija)
5230. Karling Elu zamara (Karlin gel uz amara)
5231. Teče Bela voda (teče bela voda)
5232. Daj kup Esmi (Dajk u pesmi)
5233. Forinta (Fo rinta)
5234. Gogu slaži kad ode teta (go gusla Žika do deteta)
5235. Iskoči padobranka (Isko, Čip, Ado, Branka)
5236. Uputi Nemačka zamerke (U Putin, E mačka, ZA Merke/l/)
5239. Dobra dabranka (do Brada Branka)
5240. Savesno merač uči (sa Vesnom Era čuči)
5241. Savo mjeri Jana (s Avom je Rijana)
5242. Predugovore nosi Liz Bori (predugo Voren o sili zbori)
5243. Analiza poslova (anal iza po slova)
5244. Moron otera sponzora (Moro, note, raspon, zora)
5245. Mapira ti posed Mica (po sedmicama pirati)
5246. Vest iz Anadolije (Vest iza Na do lije)
5247. Prijek akt u Saboru (prije kaktusa bor U)
5248. Nada rudar (na daru dar)
5249. Ode Lola, Neno! (laneno odelo)
5250. Petao soba tera (peta osoba Tera)
5251. Pop u cara blene (Po puca, Rable ne)
5252. Vodi Mira Galu da kupi jelek (vo dimi, raga ludaku pije lek)
5253. Pokondirena tikva (Po, Kon, Irena tik /d/va)
5254. Ero s onoga svijeta (Eros, Ono, Gas, Vij, Eta)
5258. Moj inat (Mojin at)
5259. Danima Triša sije (Dan ima tri šasije)
5260. Trivi Leo komandira (tri vile oko Mandira)
5261. Napada li nutrija (Nut, Rijana pa Dali)
5262. Crna lala (crta Lana)
5263. Go Risto gleda na nas (gori stog, led, ananas)
5264. Košmar kokošara (koš, Marko, košara)
5265. Pali u trans farmeri (Palau, Transformeri)
5266. Henri Fonda (Hofman, Deniro)
5267. Mango, papaja, banane (Man go, pa Paja, Bana ne)
5268. Nikola Rackov (Nikov ''Kolarac'')
5269. Smeta Mara Dari (s metama radari)
5270. Snima se, rade spot (sni masera despot)
5271. Vi narandže linite lepoj Ivani (vinar Andželini tele poji vani)
5272. Ispravi Dragicu (ispra vidra gicu)
5273. Ana suze otire (Anas uzeo tire)
5274. Uši Duje susjede (u Šidu Jesus jede)
5275. Komandosi rane (Koman do sirane)
5283. Zapazih, Erna, dlake (Zapa, zihernadla, ke)
5284. Ludi Lankaster (Lu, Dilan, Kaster)
5285. Psihičko kurvanje (psi Hičkoku rvanje)
5286. Pretakanje goriva (pre taka Njego, riva)
5287. Prelepo pletivo (Prele, pop, leti vo)
5288. Ukor amatera (u korama Tera)
5292. Dosta Rafo rinta (do Stara forinta)
5293. Tatu zgrozi baka (tat uz gro zibaka)
5294. Kori Todo reketare (korito do reke Tare)
5295. Natrijeva so (na tri je Vaso)
5296. Stroj Ico mala (s trojicom ala)
5297. Opije Dana Esta (o pi jedanaest A)
5298. Poručnici mače kinje (po ručnicima čekinje)
5299. Ka Lori Ferenc ode veselo (kalorifer, Enco, deve, selo)
5300. Smelo Malik leči (s Melom Ali kleči)
5301. Mitar i nas osokoli (lim, Ita Rina, sos, oko)
5302. Tri kostima (triko štima)
5303. Kantalupa (kanta lupa)4 коментара:

Бранислав Никић је рекао...

Pa da počnemo:
5229. Bridovi skija (Bri do viskija)
5259. Danima Triša sije (Dan ima tri šasije)
5260. Trivi Leo komandira (tri vile oko Mandira)
5270. Snima se, rade spot (sni masera despot)
5272. Ispravi Dragicu (ispra vidra gicu)
5293. Tatu zgrozi baka (tat uz gro zibaka)
5294. Kori Todo reketare (korito do reke Tare)
5296. Stroj Ico mala (s trojicom ala)
5298. Poručnici mače kinje (po ručnicima čekinje)
5300. Smelo Malik leči (s Melom Ali kleči)

Milan Žarkovački је рекао...

5230. Karling Elu zamara (Karlin gel uz amara)
5232. Daj kup Esmi (Dajk u pesmi)
5233. Forinta (Fo rinta)
5240. Savesno merač uči (sa Vesnom Era čuči)
5242. Predugovore nosi Liz Bori (predugo Voren o sili zbori)
5269. Smeta Mara Dari (s metama radari)
5274. Uši Duje susjede (u Šidu Jesus jede)
5275. Komandosi rane (Koman do sirane)
5293. Tatu zgrozi baka (tat uz gro zibaka)
5303. Kantalupa (kanta lupa)

Svetlana је рекао...

Nešto se čudno dešava. Jednom sam već dala glasove, ali nikako da se pojave. Probaću još jednom.

5230. Karling Elu zamara (Karlin gel uz amara)
5240. Savesno merač uči (sa Vesnom Era čuči)
5250. Petao soba tera (peta osoba Tera)
5251. Pop u cara blene (Po puca, Rable ne)
5259. Danima Triša sije (Dan ima tri šasije)
5260. Trivi Leo komandira (tri vile oko Mandira)
5267. Mango, papaja, banane (Man go, pa Paja, Bana ne)
5270. Snima se, rade spot (sni masera despot)
5293. Tatu zgrozi baka (tat uz gro zibaka)
5296. Stroj Ico mala (s trojicom ala)

Luka је рекао...

U minut do 20 evo i mg izbora!

5240. Savesno merač uči (sa Vesnom Era čuči)
5251. Pop u cara blene (Po puca, Rable ne)
5260. Trivi Leo komandira (tri vile oko Mandira)
5269. Smeta Mara Dari (s metama radari)
5288. Ukor amatera (u korama Tera)
5293. Tatu zgrozi baka (tat uz gro zibaka)
5294. Kori Todo reketare (korito do reke Tare)
5298. Poručnici mače kinje (po ručnicima čekinje)
5300. Smelo Malik leči (s Melom Ali kleči)
5302. Tri kostima (triko štima)