недеља, 28. мај 2017.

Решења:
5273. Ана сузе отире (Анас узео тире)
5274. Уши Дује сусједе (у Шиду Јесус једе)
5275. Командоси ране (Коман до сиране)
5276. Психијатрија (пси, хи, ја, три ја)
5277. Насти је густо (на стијегу сто)
5278. Добро јаше стари Јан (до броја шест Аријан)
5279. Петка шета бака Лара (пет кашета бакалара)
5280. Преки пакер (пре кипа кер)
5281. Пекар Иван гледа бар (пекари, вангле, дабар)
5282. Бато, види ме! (батови диме)
5283. Запазих, Ерна, длаке (Запа, зихернадла, ке)
5284. Луди Ланкастер (Лу, Дилан, Кастер)
5285. Психичко курвање (пси Хичкоку рвање)
5286. Претакање горива (пре така Њего, рива)
5287. Прелепо плетиво (Преле, поп, лети во)
5288. Укор аматера (у корама Тера)
5289. Диколецијанова палача (ДИ О кле/ше/, /с/ија Н, о В А, ПА /г/лача)
5290. Грлица (грли Ц А)
5291. Конструктор (ко/њ/, С, тр/а/ктор)

Нема коментара: