уторак, 02. мај 2017.

NAJREBUS APRILA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku aprila.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do subote 6.5.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u nedelje i trajaće do srede 10.5.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5165. Izo prenu zlikovce (izopren uz lik ovce)
5166. Doma slini Kakanjac (do maslinika kanjac)
5167. Ova niza bi skupa (ovan iza biskupa)
5168. Bob lista (Bo blista)
5169. Ukor pišu Raci (u korpi šuraci)
5170. Došla Nina po lutke (do slanina polutke)
5171. Prika šibicari sa kasirkom (pri kaši bi car Isaka s Irkom)
5172. Dođe mami nosač, a u šupi tama (do đema Minos, a čauš u pitama)
5173. Uze tata kanap od užara (u zeta tak, a na podu žara)
5174. Petru zaveli komičari (pet ruža, veliko M i car I)
5175. Lepa Kova slama matorca (lepak, ovca s lamama, tora)
5176. Lari skuvajte nanu (nula, ris, Kuvajt, Ena)
5177. Zver gladovala (Z vergla do Vala)
5178. Ma, znamo to Ružice (maz na motoru, žice)
5179. Kružok to podnosi (K ruž oktopod nosi)
5183. Pojedi nar (poje Dinar)
5184. Kitice Vujo sipa (kit i cev u Josipa)
5185. Dolij Evi soka (Doli je visoka)
5186. Na utok top odloži (naut oktopod loži)
5187. Kapira Bata (kapi Rabata)
5188. Ukrade mi lovac iglo (Olgica voli medarku); Ucilja mi lovac iglo (Olgica voli maljicu)
5189. Nado, makni šator (nadomak Niša tor)
5190. Katarina u Ruandi (Andi, Katar i Nauru)
5191. Dosadne mačke (do SAD Nemačke)
5192. Kolaps istoka (kola, psi, stoka)
5193. Nela stala na ciglu (ne lasta, lanac, iglu)
5194. Iskren iskaz Olje (iskre, niska, zolje)
5195. Stoike Faust animira (sto i kefa u Stanimira)
5196. Grijeh Odžačanke (grije Hodža čanke)
5197. Mi kaišara opismo (Mika išarao pismo)
5198. Mi ne radimo mami (minera dim omami)
5199. Pojedi lan! (poje Dilan)
5200. Orao paor, a Obrada nisu puštali (orao, pa orao bradan i sup u štali)
5201. Nema nama mesta dok rovare (neman A, mame, stado, krov, are)
5202. Sad vas omamiše pare (sa dva soma miš, ep, are)
5203. Veš Eri Fatima pegla (glave, šerif, at i mape)
5204. Ivan Bekjarev (Bane kraj Vive)
5205. Brijeg i ledina (brije Gile Dina)
5206. Savi je Nasta blažena (savijena stabla, žena)
5210. Sporo kopiranje (spor oko piranje)
5211. Terasa moje drage (tera samojed rage)
5212. Kori Todora ženica (korito do raženica)
5213. Beogradski maraton (Gir, Bane kod Mostara)
5214. Dona dala mileram Eli (do Nadala Miler, Ameli)
5215. Idealni zet (ide Al niz et)
5216. Peri Vojo korita! (perivoj oko rita)
5217. Bengalski tigar (Ben, Gal, Skit i gar)
5218. Bob ode da glasa (Bo bode Daglasa)
5222. Pop lovi (Po plovi)
5223. Uzmi treneru dar ako Vitomir ode (uz mitre Neruda, rakovi, Tom i rode)
5224. Perlez Maja leti voli (perle, zmaj, ale, Tivoli)


6 коментара:

Svetlana је рекао...

Ovo je strašno! Posle prvog prolaza kroz listu, kada izaberem one koji mi se izuzetno dopadaju, obično ispišem redne brojeve 5 - 6 rebusa, pa onda još jednom pregledam sve rebuse i dodam još neke da ih bude 10. Sada, već posle prvog prolaza imam 15 rebusa. Sutra ću se latiti izbacivanja sa spiska. Baš šteta. :(

Milan Žarkovački је рекао...

5165. Izo prenu zlikovce (izopren uz lik ovce)
5168. Bob lista (Bo blista)
5169. Ukor pišu Raci (u korpi šuraci)
5184. Kitice Vujo sipa (kit i cev u Josipa)
5185. Dolij Evi soka (Doli je visoka)
5195. Stoike Faust animira (sto i kefa u Stanimira)
5196. Grijeh Odžačanke (grije Hodža čanke)
5197. Mi kaišara opismo (Mika išarao pismo)
5212. Kori Todora ženica (korito do raženica)
5216. Peri Vojo korita! (perivoj oko rita)

Бранислав Никић је рекао...

Uh! Shvatam Svetlanine muke, jer sam se dugo dvoumio koje rebuse da izbacim da bi mi na kraju ostalo 10 rebusa u najužem izboru. Na kraju, moj izbor najboljih izgleda ovako:

5166. Doma slini Kakanjac (do maslinika kanjac)
5191. Dosadne mačke (do SAD Nemačke)
5196. Grijeh Odžačanke (grije Hodža čanke)
5197. Mi kaišara opismo (Mika išarao pismo)
5200. Orao paor, a Obrada nisu puštali (orao, pa orao bradan i sup u štali)
5205. Brijeg i ledina (brije Gile Dina)
5211. Terasa moje drage (tera samojed rage)
5212. Kori Todora ženica (korito do raženica)
5216. Peri Vojo korita! (perivoj oko rita)
5218. Bob ode da glasa (Bo bode Daglasa)

Svetlana је рекао...

5173. Uze tata kanap od užara (u zeta tak, a na podu žara)
5185. Dolij Evi soka (Doli je visoka)
5189. Nado, makni šator (nadomak Niša tor)
5191. Dosadne mačke (do SAD Nemačke)
5195. Stoike Faust animira (sto i kefa u Stanimira)
5197. Mi kaišara opismo (Mika išarao pismo)
5200. Orao paor, a Obrada nisu puštali (orao, pa orao bradan i sup u štali)
5205. Brijeg i ledina (brije Gile Dina)
5210. Sporo kopiranje (spor oko piranje)
5211. Terasa moje drage (tera samojed rage)

Dusan је рекао...

5196. Grijeh Odžačanke (grije Hodža čanke)
5166. Doma slini Katakana (do maslinika kanjac)
5211. Terasa moje drage (tera samojed rage)
5177. Zver gladovala (Z vergla do Vala)
5218. Bob ode da glasa (Bo bode Daglasa)
5193. Nela stala na ciglu (ne lasta, lanac, iglu)
5214. Dona dala mileram Eli (do Nadala Miler, Ameli)
5175. Lepa Kova slama matorca (lepak, ovca s lamama, tora)
5171. Prika šibicari sa kasirkom (pri kaši bi car Isaka s Irkom)
5189. Nado, makni šator (nadomak Niša tor)

Dusan је рекао...

5166. Doma slini Kakanjac (do maslinika kanjac)