недеља, 30. април 2017.

Решења:
5210. Споро копирање (спор око пирање)
5211. Тераса моје драге (тера самојед раге)
5212. Кори Тодора женица (корито до раженица)
5213. Београдски маратон (Гир, Бане код Мостара)
5214. Дона дала милерам Ели (до Надала Милер, Амели)
5215. Идеални зет (иде Ал низ ет)
5216. Пери Војо корита! (перивој око рита)
5217. Бенгалски тигар (Бен, Гал, Скит и гар)
5218. Боб оде да гласа (Бо боде Дагласа)
5219. Печатирање (Ења рита чеп)
5220. Сита ружа руча (ситар, ужар, уча)
5221. Стара Сомборка (с Тарасом Борка)
5222. Поп лови (По плови)
5223. Узми тренеру дар ако Витомир оде (уз митре Неруда, ракови, Том и роде)
5224. Перлез Маја лети воли (перле, змај, але, Тиволи)
5225. Јучер сам био на излету у Шестинама (Ј у Ч, ер сам, БИ, О на, из Л Е, Т у, у шест И на М А)
5226. Мали предах до наредне емисије (мали пред А Х, до на ред НЕ ЕМ и СИ је)
5227. Јео сам оштриге (ЈЕ осам, о Ш три ге)

Нема коментара: