недеља, 09. април 2017.

Решења:
5165. Изо прену зликовце (изопрен уз лик овце)
5166. Дома слини Какањац (до маслиника кањац)
5167. Ова низа би скупа (ован иза бискупа)
5168. Боб листа (Бо блиста)
5169. Укор пишу Раци (у корпи шураци)
5170. Došla Nina po lutke (do slanina polutke)
5171. Прика шибицари са касирком (при каши би цар Исака с Ирком)
5172. Дође мами носач, а у шупи тама (до ђема Минос, а чауш у питама)
5173. Узе тата канап од ужара (у зета так, а на поду жара)
5174. Petru zaveli komičari (pet ruža, veliko M i car I)
5175. Лепа Кова слама маторца (лепак, овца с ламама, тора)
5176. Лари скувајте нану (нула, рис, Кувајт, Ена)
5177. Звер гладовала (З вергла до Вала)
5178. Ма, знамо то Ружице (маз на мотору, жице)
5179. Кружок то подноси (К руж октопод носи)
5180. Касно Ката стигла (К ас, нокат, ас, Т игла)
5181. Ко заказује с ким? (Козак АЗ, УЈ Еским)
5182. Мази Дарко пачиће (МА зидар, копачи ЋЕ)

Нема коментара: