недеља, 19. фебруар 2017.

Решења:
5024. Велимир Зајец (вели Мирза ЈЕЦ)
5025. Нату Нико шеви (на туни кошеви)
5026. Кара снаша Франу (карас на шафрану)
5027. Прести жене морају (престиже Немо Рају)
5028. Ружна носина (руж наноси На)
5029. Већају Канађани (већа јука на Ђани)
5030. Vesko Risti praska (Ves koristi praška)
5031. Умаг лијепо редатеље анимира (у магли је поред атељеа НИ Мира)
5032. Наша Лена ка чичи оде (на шал Ена качи чиоде)
5033. Воли Дора кестење (Воли до раке стење)
5034. Менаџери, за фирме града, шахте требовали (Мена, Џери, Зафир, Мег, Рада, шах, тетреб, овали)
5035. Анималист (Ан има лист)
5036. Само аматери (са моама Тери)
5037. Доста Руди једе диње (до старудије Дедиње)
5038. Предраг Стојаковић (пре драгстора Ковић)
5039. Редовно вара жене (ред овнова, раже не)
5040. Мис тријенала Милица (мистрије на лами, лица)
5041. Удри мутаве! (у Дриму таве)
5042. Ту нема нас Тирке! (туне, манастирке)
5043. Во једе со - Оседе Јов
5044. Долина Дона (до Ли На Дона)
5045. Ирена Колесар (Расел, Ока, Нери)
5046. Паре му аутор узе, Бране (пар емуа у тору, зебра не)
5047. Режи лав у кавезу (РЕ жила, вук А, вез У)
5048. Корен кестена (коре НК, Е стена)
5049. Ја за Вацлава радим (јазавац, лав, ара, дим)

Нема коментара: