недеља, 15. јануар 2017.


   База ребуса је допуњена са око 200 ребуса објављених на блогу у прва три месеца 2016. година. Табелу ми је послала Светлана Јоргаћијевић, која ће наставити да eвидентира ребусе са блога закључно са 31.12.2016. Хвала Светлани на помоћи, јер ће то додатно убрзати евидентирање свих ребуса са овог блога.

Нема коментара: