понедељак, 01. август 2016.

NAJREBUS JULA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku jula.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do petka 5.8.2016. do 20,00.
- Druga faza počinje u subotu i trajaće do utorka 9.8.2016. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

4548. Kole gaude želi (Kolega u Deželi)
4549. I Makarije sanja (ima karijes Anja)
4550. Unukine zmije (Unu Kinez mije)
4551. Peri Feri jaka riba (periferija Kariba)
4552. Meri Dijani zakuka (meridijan iza kuka)
4553. Ros i Nik liče (Rosini kliče)
4554. Doker Alija (do kera lija)
4555. Okopa Savo dalije (oko pasa voda lije)
4556. Preža beži Ružici (pre žabe žir u žici)
4557. Vino nas omami (Vinona, som, Ami)
4558. Marija Serdar (Mari, Jaser, dar)
4559. Marko Poletanović (Omar, Kopole, Tanović)
4561. Nasta klupu baca (na staklu pub Aca)
4571. Tera Sadika prija (terasa Dikaprija)
4572. Kara Dodika prija (Kara do Dikaprija)
4573. Batak Rajka zamata (Bata kraj kazamata)
4574. Pite ručaju Suniti (Piter u čaj usu niti)
4575. Dolina se orosi (do Lina seo Rosi)
4576. Cici je skupa beletristika (cicije skupa bele tri stika)
4577. Popi sokove Verica (popis oko veverica)
4578. Sve za Nemice (svezane mice)
4579. Vešti Kuzma ore (veš tik uz maore)
4583. Sneg liže i malo mače (s negližeima lomače)
4584. Kosti mi donelo mače (kostimi do ne lomače)
4585. Domara donela žena (do Maradone laže Na)
4586. Pričam curi priče (pri čamcu Rip riče)
4587. Rajku čeka Mara (raj, kuče, kamara)
4588. Borut vara Emu (bor, utvara, emu)
4589. Let vaterpolista (letva, ter, po lista)
4590. Tu je, u Zetri, Ang Li (tuje, uze, triangli)
4591. Robijaše nam Edi (Robi jaše na medi)
4592. Kako li mati to vide? (ka kolima Titov ide)
4594. Prija Ruža luduje (pri jaružalu Duje)
4595. Prija pusti psa (pri Japu stipsa)
4596. Sita Rega Biokova (sitare Gabi okova)
4597. Nato, pusti psa! (na topu stipsa)
4598. Iz boranije Rijana nikada klice ne vadi (izbo Ranijerija Nani, Kada kliče Nevadi)
4599. Kuje plan ETA (ku je planeta)
4600. Uzmi mi, Nado, kubure (uz Mimi na doku bure)
4601. Kalijeva lužina (Kali je Val užina)
4602. Batalite rat (Bata literat)
4603. Pankeri ka puladi vuku lišće (div u kuli, Šćepan, ker i kapula)
4604. Boranije Risto kuva sinu (bo Ranijeri stoku Vasinu)
4605. Boža baca lasa (bo žabac alasa)

3 коментара:

Svetlana је рекао...

4555. Okopa Savo dalije (oko pasa voda lije)
4573. Batak Rajka zamata (Bata kraj kazamata)
4578. Sve za Nemice (svezane mice)
4586. Pričam curi priče (pri čamcu Rip riče)
4591. Robijaše nam Edi (Robi jaše na medi)
4592. Kako li mati to vide? (ka kolima Titov ide)
4596. Sita Rega Biokova (sitare Gabi okova)
4599. Kuje plan ETA (ku je planeta)
4601. Kalijeva lužina (Kali je Val užina)
4602. Batalite rat (Bata literat)

Бранислав Никић је рекао...

4550. Unukine zmije (Unu Kinez mije)
4555. Okopa Savo dalije (oko pasa voda lije)
4573. Batak Rajka zamata (Bata kraj kazamata)
4576. Cici je skupa beletristika (cicije skupa bele tri stika)
4595. Prija pusti psa (pri Japu stipsa)
4596. Sita Rega Biokova (sitare Gabi okova)
4598. Iz boranije Rijana nikada klice ne vadi (izbo Ranijerija Nani, Kada kliče Nevadi)
4601. Kalijeva lužina (Kali je Val užina)
4602. Batalite rat (Bata literat)
4605. Boža baca lasa (bo žabac alasa)

Milan Žarkovački је рекао...

1. 4555. Okopa Savo dalije (oko pasa voda lije)
2. 4561. Nasta klupu baca (na staklu pub Aca)
3. 4574. Pite ručaju Suniti (Piter u čaj usu niti)
4. 4576. Cici je skupa beletristika (cicije skupa bele tri stika)
5. 4577. Popi sokove Verica (popis oko veverica)
6. 4579. Vešti Kuzma ore (veš tik uz maore)
7. 4583. Sneg liže i malo mače (s negližeima lomače)
8. 4592. Kako li mati to vide? (ka kolima Titov ide)
9. 4594. Prija Ruža luduje (pri jaružalu Duje)
10. 4595. Prija pusti psa (pri Japu stipsa)