недеља, 31. јул 2016.

Решења:
4594. Прија Ружа лудује (при јаружалу Дује)
4595. Прија пусти пса (при Јапу стипса)
4596. Сита Рега Биокова (ситаре Габи окова)
4597. Нато, пусти пса! (на топу стипса)
4598. Из бораније Ријана никада клице не вади (избо Ранијерија Нани, Када кличе Невади)
4599. Кује план ЕТА (ку је планета)
4600. Узми ми, Надо, кубуре (уз Мими на доку буре)
4601. Калијева лужина (Кали је Вал ужина)
4602. Баталите рат (Бата литерат)
4603. Панкери ка пулади вуку лишће (див у кули, Шћепан, кер и капула)
4604. Бораније Ристо кува сину (бо Ранијери стоку Васину)
4605. Божа баца ласа (бо жабац аласа)

Нема коментара: