недеља, 01. новембар 2015.

IZBOR ZA NAJREBUS MESECA ОКТОBRA


       Nakon Noći veštica sledi još jedan horor, izbor najrebusa meseca oktobra. Zašto bi to bio horor, pa zato što ima jako puno rebusa koje treba pregledati i odabrati samo 10 najboljih. Pravila su ista kao i ranije, vaš zadatak je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji i da među njima ocenite najbolja tri sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je petak (06.11.2015) do 20,00 časova. Rezultate ću objaviti iste večeri najkasnije do 24,00. Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
           Iz spiska za glasanje eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. 

3826. Kleopatri jaka rata (Kleo, partija karata)
3827. Moli kum Raku (Molik u mraku)
3828. Mečevi s Isnerom (meče visi s Nerom)
3832. Sto Nijemaca (s Tonijem Aca)
3833. Svinje tamane napoje (s vinjetama Nena poje)
3834. Sin animaliste (Sinan ima liste)
3835. Kafa milija mami nego Miletova rakija (ka familijama mine, gomile tovara, Kija)
3836. Ko pita ne skita (kopita, Nes, kita)
3837. Volim unuka siromaha Latifa (vo, limun u kasi Roma, hala, Tifa)
3838. Petnica (Pen, Tica)
3839. Petnica (Pit, Neca)
3840. Visoravan (Novaro siv)
3841. Bora nosi Risti menice (bora, nos i rist, imenice)
3842. Dopre voda do Marka (do prevoda domarka)
3843. Lepak Atanas pravi (lepa kata na spravi)
3850. Koristim arende - koristi marende (korist ima rende)
3851. Pera je nag u Sjenici (peraje na gusjenici)
3852. Maks Ličanku tlači (mak sličan kutlači)
3853. Tu banane rastu (tuba na nerastu)
3854. U magnetu zla (Umag ne, Tuzla)
3855. Balava klinka (baklava, klinika)
3856. Niste sada tu, a koncert nam oktet svira lepo (opela, Riv s tetkom, antre, C nokaut, ada, set, sin)
3857. Alisa puni Cani korita (Ali, sapunica, Niko, Rita)
3858. Nado, kupi Jeli sic, a Martini domine (na doku pije lisica martini do mine)
3859. Pitagorina čaša (pita gori na Č, aša)
3860. Nače tkivo boleština (na četki vo, Bo, leš, Tina)
3861. Kata pult obrisala (katapult, obris ala)
3862. Odi do Laline avlije (Odi D, O La Linea, V lije)
3863. Ko nanu sekira (Konanu sekira); Pa, Laza Goru sekira (pala Zagoru sekira)
3865. Dosta blag ustav (do stabla Gustav)
3866. Ori se pesma (Ori, Sep, Esma)
3867. Kolo Nađa voli (kolona, đavoli)
3868. Sakrili mače (sa krilima Če)
3869. Vek strane napasti (Ekstra Nena pa Stiv)
3870. Kokošja buka ječi (koš jabuka je Čiko)
3871. Burmutom Ada omami (burmu Toma dao mami)
3875. Solira Sara Renar (soli Ra s arare nar)
3876. Usnu oblizuje Latifa (usnuo blizu jela Tifa)
3877. Nerasti gladuju (Nera stigla Duju)
3878. Zavičajni koloriti (zavi čaj Nikolo Riti)
3879. Dobar se lonac Adi dopada (do Barselonaca dido pada)
3880. SIM kartica (simka, trica)
3881. Strip o licemerima (s tri police Merima)
3882. Kupiću za nas pet romana (K u piću, Zana, s Petrom Ana)
3883. Poštedeo si Dragoljuba (pošte, deo sidra, go Ljuba)
3884. Prete kapi s tavana (pre teka pista, Vana)
3885. Uze Vinko stimulanse (uz Evin kostim su Lane)
3886. Malko usni Mato ples (Maloku snima toples)
3887. Prede bela mačka (predebela majka)
3888. Nanini paradoksi (na ni ni, par A do ksi)
3889. Kupi NASA kobalt i kalaj (kupina, sako, Baltik, alaj)
3890. Tast Erin sekti pristupi (taster, insekti pri stupi)
3891. Ronaldo (dlan, oro)
3892. Kultard Dejvid (div jede ratluk)
3893. Na dami šalovi - Nada miša lovi
3894. Na tati gralovi - Nata tigra lovi
3895. Mona Lisa (samo Na Li)
3896. Sergej Labrov (ser, gej, lav, rov)
3898. Slika Mila (s Li kamila)
3899. Priča Bruno jasnije (pri čabru noj, as nije)
3900. Kip Eratostena (kiper, Ato, stena)
3901. Kolona konobara (kolo nakon oba Ra)
3905. Mijauču bricine mice (Mija u čubrici Nemice)
3906. Neda baki ruši baraku (ne da Bakir uši Baraku)
3907. Pištin orman (pišti Norman)
3908. Sto luzerica (stol uz Erica)
3909. Nagla viroza imama Rame (na glavi Roza ima marame)
3910. Monah Eli Kopte rukama mije (Mo na helikopteru, kama Mije)
3911. Opake tetovaže (O paket Eto važe)
3912. I Cecu bekrije žele (Ice Cube krije žele)
3916. Osam baraba žuri (os, ambar, abažuri)
3917. Šta plavuši nedostaje (štap, lav U, šine do staje)
3918. Petka Lana miluje (pet kala na Milu je)
3919. Vode naši kanuisti, čuda čine! (na šikanu ističu Dačine vode)
3920. Rade Šerbedžija (Ešer, bedž i jarad)
3921. Smeta Mati miris (s metama tim i ris)
3922. Pričaju alapače (pri čaju ala, pače)
3923. Nasto, guramo vidu van! (na stogu ramovi, duvan)

5 коментара:

Tonci M је рекао...

3920. Rade Šerbedžija (Ešer, bedž i jarad)
3869. Vek strane napasti (Ekstra Nena pa Stiv)
3842. Dopre voda do Marka (do prevoda domarka)
3852. Maks Ličanku tlači (mak sličan kutlači)
3876. Usnu oblizuje Latifa (usnuo blizu jela Tifa)
3887. Prede bela mačka (predebela majka)
3919. Vode naši kanuisti, čuda čine! (na šikanu ističu Dačine vode)
3853. Tu banane rastu (tuba na nerastu)
3851. Pera je nag u Sjenici (peraje na gusjenici)
3836. Ko pita ne skita (kopita, Nes, kita)

Бранислав Никић је рекао...

3828. Mečevi s Isnerom (meče visi s Nerom) - 4 poena
3852. Maks Ličanku tlači (mak sličan kutlači) - 3 poena
3871. Burmutom Ada omami (burmu Toma dao mami)
3876. Usnu oblizuje Latifa (usnuo blizu jela Tifa)
3878. Zavičajni koloriti (zavi čaj Nikolo Riti)
3887. Prede bela mačka (predebela majka) - 2 poena
3895. Mona Lisa (samo Na Li)
3909. Nagla viroza imama Rame (na glavi Roza ima marame)
3912. I Cecu bekrije žele (Ice Cube krije žele)
3919. Vode naši kanuisti, čuda čine! (na šikanu ističu Dačine vode)

Milan Žarkovački је рекао...

4- 3920. Rade Šerbedžija (Ešer, bedž i jarad)
3- 3853. Tu banane rastu (tuba na nerastu)
2- 3852. Maks Ličanku tlači (mak sličan kutlači)
1- 3867. Kolo Nađa voli (kolona, đavoli)
1- 3868. Sakrili mače (sa krilima Če)
1- 3840. Visoravan (Novaro siv)
1- 3916. Osam baraba žuri (os, ambar, abažuri)
1- 3878. Zavičajni koloriti (zavi čaj Nikolo Riti)
1- 3882. Kupiću za nas pet romana (K u piću, Zana, s Petrom Ana)
1- 3890. Tast Erin sekti pristupi (taster, insekti pri stupi)

Luka је рекао...

Evo mog izbora:

3853. Tu banane rastu (tuba na nerastu) - 4 boda
3865. Dosta blag ustav (do stabla Gustav) - 3 boda
3881. Strip o licemerima (s tri police Merima) - 2 boda


... i po 1 bod:

3832. Sto Nijemaca (s Tonijem Aca)
3868. Sakrili mače (sa krilima Če)
3888. Nanini paradoksi (na ni ni, par A do ksi)
3892. Kultard Dejvid (div jede ratluk)
3893. Na dami šalovi - Nada miša lovi
3895. Mona Lisa (samo Na Li)
3920. Rade Šerbedžija (Ešer, bedž i jarad)

Mirka је рекао...

3876. Usnu oblizuje Latifa (usnuo blizu jela Tifa) - 4poena
3881. Strip o licemerima (s tri police Merima) -3 poena
3895. Mona Lisa (samo Na Li) - 2poena

3833. Svinje tamane napoje (s vinjetama Nena poje)
3858. Nado, kupi Jeli sic, a Martini domine (na doku pije lisica martini do mine)
3863. Ko nanu sekira (Konanu sekira); Pa, Laza Goru sekira (pala Zagoru sekira)
3885. Uze Vinko stimulanse (uz Evin kostim su Lane)
3909. Нагла вироза имама Раме (на глави Роза има мараме)
3910. Monah Eli Kopte rukama mije (Mo na helikopteru, kama Mije)
3912. I Cecu bekrije žele (Ice Cube krije žele)