четвртак, 30. октобар 2014.

REŠENJA REBUSA:
1.  Naša katarza (šaka Tarzana)
2.  Djevičnjak (D rev i Č njak)
3.  Ostarog igumana pop laže (osta rog i guma na po plaže)
4.  Korpa jaja jajare (kor, Paja, jaja, Jare)
5.  Peva Šakira (peta fakira)
6.  Oguli Nika limete (Ogulin i Kali mete)
7.  Ukinuti cenzure (u Kinu centi zure)
8.  Tanita Tikaram (Marat, Kina, Tati)
9.  Prekopira Tale testove (preko pirata lete sove)
10.  Leću bi jeo Kojo (Ćubi je oko Jole)
11.  Maser A-tima naudio Peli (maserati, M.A.N., audi, opeli)
12.  Popusti ludače (pop u Stilu Dače)
13.  Miris metana smeta našima (Miri, Smetana, Smetana, Šima)
14.  Pobednici masu pokoriše (po bednicima sup oko riše)
15.  Luk i strijela (Luki s tri jela)
16.  Primače ti se Kire (pri mačeti sekire)
17.  Udvara se Lindi on (u dva Ra Selin Dion)
18.  Polagali je danima (pola galije Dan ima)
19.  Dika prioritete ima (Dikaprio, Rite te Ima)
20.  Naivan umetnik u Panami slika (na Ivanu metni kup, a na mis Lika)
21.  Topa lovcem uze Topalov (Topalov, emu, zec, top, alov)
22.  Neka uči ko mora (ne kauč i komora)

1 коментар:

IlijaO је рекао...

Mala korekcija:
12. Pop u "Stilu" Dače!
(Stilo je tip Fiata)