среда, 29. октобар 2014.

POSTAVKE REBUSA:
1.  (4,7)
2.  (1,3,1,1,3)
3.  (4,3,1,4,2,2,5)
4.  (3,4,4,4)
5.  (4,6)
6.  (6,1,4,4)
7.  (1,4,5,4)
8.  (5,4,4)
9.  (5,6,4,4)
10.  (4,2,3,4)
11.  (8,3,4,5)
12.  (3,1,5,4)
13.  (4,7,7,4)
14.  (2,9,3,3,4)
15.  (4,1,3,4)
16.  (3,6,6)
17.  (1,3,2,5,4)
18.  (4,6,3,3)
19.  (8,4,2,3)
20.  (2,5,5,3,1,2,3,4)
21.  (7,3,3,3,4)
22.  (2,4,1,6)

Нема коментара: