недеља, 05. октобар 2014.

Решења:
2977. Подла дама једи Јана (под ладама је дијана)
2978. Удомила нам Илина пса (до Милана Милина пуса)
2979. Девет оцила (деве, тоцила)
2980. Маму ти насамари (мамути на самари)
2981. Јаков и нас обу (јакови на собу)
2982. Калибрација (Аји цар би лак)
2983. Да ли ти фали рубаца? (Дали, Тифа лиру баца)
2984. Иде пар дједова јарадима (Дима и Депардје до вајара)
2985. Хол Мијат ориба (Холм и јато риба)
2986. Кандидатуре (Кан, Дида, Туре)
2987. Баратање динамитом (Том, мина, диње, тараба)
2988. Позауне (поза Уне)
2989. Веранда Ради малена (Веран, Дара, Дима, Лена)
2990. Стрика летује (с три кале тује)
2991. Савјет о путањи (сав је топ у Тањи)
2992. Савјет о пустоловима (сав је топ у столовима)

Нема коментара: