недеља, 16. фебруар 2014.

Решења:
2420. Дијагонала (Дијана гола)
2421. Мили Саша калом (Мили са шакалом)
2422. Мири Шеки Селину и Лија (мирише киселину Илија)
2423. Какав идиот Иван (Кака види Оти ван)
2424. До Ковина Мара кани (докови на Маракани)
2425. Ми смо радосне, Жане (мис мора до Снежане)
2426. Роби бурек Рајки клопа (роб и буре крај Киклопа)
2427. Урин гусара (у рингу Сара)
2428. Имитатор (Ити матор)
2429. Загоре ми ручак (Загор Емиру Чак)
2430. Завештање тела (веш Тање те Лаза)
2431. Добила отирач Уна (до Била Оти рачуна)
2432. Мучимо ли на фејсу? (мучи Молина Фејсу)
2433. Мастику продала Вера (маст и куп Рода Лавера)
2434. Лије сузе Мира (лијес уз Емира)
2435. Нема никада са пуницом шале (неман, И када, сапуни ЦОМ, шал Е)
2436. Препорука пара вриједи (П реп, О рука, П ара, врије ДИ)
2437. Китњасте кавалире дуге косе воли Јасмина (кит Њ, ас Т, Е кава, лире ДУ, ГЕ косе, во, лија, С мина)

Нема коментара: