субота, 30. јун 2012.

Решења ребуса са такмичења:

1.      Докторе, с клинике зови (Док, Торес, клин и кезови)
2.      Добар демагог Алија (до Бардема Гога, лија)
3.      Прија се нуди за лову (при јасену дизало, Ву)
4.      Горила се купа у подне (гори Ласе, ку Пау, под не)
5.      Група Барана се скупила (Гру па бара, на Сеску пила)
6.      Рекла Вера да не воли реп (пре Клавера Дане, вол, лире)
7.      Адел потроши шаку динара (А Дел Потро шиша ку Динара)
8.      Половна вратила (Пол овна врти, ала)
9.      Робијаше ми шураци (Роби јаше, миш у раци)
10.   Ко бира улагања (Коби Раула гања)
11.   Док обија сеф олоша (до Кобија Сефолоша)
12.   Петру није мало знамења (Пет Рунијем Алонза мења)

Нема коментара: