петак, 29. јун 2012.

5.  РЕБУС (5,6,2,7)

6.  ПОВРАТНИ РЕБУС (5,4,2,2,4,3)
7.  РЕБУС  (4,7,4,6)

8.  РЕБУС СЛОВОСКОК  (7,7)

Нема коментара: