субота, 12. септембар 2020.

Решења:
8115. Ћук тера шеве (Ћуктераш, Еве)
8116. Боса има низ атрибута (боса Иман иза три бута)
8117. Неуморан Жаре (Неум, оранж аре)
8118. Гај деди леп (гајде, дипле)
8119. Показна мапа учина (по казнама паучина)
8120. Насу проти, Веселин, комовице (насупрот Иве сели Нкомо, Вице)
8121. Укрштеница (шинтер, куца)
8122. Полако пирати плове (Пола копира типлове)
8123. Из Америке Џо (иза Мери Кеџо)
8124. Бурад у бараци (бура, дуб, А раци)
8125. Навод зубара (ара, буздован)
8126. Копира ми Давор цртеж (КО пирамида, во РЦ, рт ЕЖ)
8127. Лоша паприка путује у Скопље (ЛО шапа, при капуту је УС копље)

Нема коментара: