недеља, 10. новембар 2019.

Решења:
7379. Гај кеви олиста (гајке виолиста)
7380. Медо кокош ћушка (мед око Кошћушка)
7381. Ми смо накарађене дише (мис Монака рађе не дише)
7382. Пера Којот (пера к'о јот)
7383. Пере Иранац репу (Переира на црепу)
7384. Бистра Жиронда (бис тражи Ронда)
7385. ''Три наранче'' (тринаран Че)
7386. Ту је, Лиза, разуман човек (тује, Лизаразу, Манчо, Век)
7387. Јуриј у годинама (јури Југо динама)
7388. Понижење Ника (пони жењеника)
7389. Гримасе стрица (Грима сестрица)
7390. Матрозе лечио делија (мат, розеле, чиоде, лија)
7391. Свен ти ломи бисере (с вентилом ибис Ере)
7392. Преки Дачић (прекидачић)
7393. Нане преду с нама (Нане пред уснама)
7394. Бутигу Шандор обија (бут и гушан до Робија)
7395. Урани мала Дара (уран има Ладара)
7396. Сату Маре (сат у Маре)

Нема коментара: