недеља, 28. јул 2019.

Решења:
С20. Профи лоз да новца (профил Оздановца)
С21. Поп и зими лоса виде (по Пизи Милосав иде)
С22. Ореш, а душа пати (о Решаду шапати)
С23. Оз да новац сиротима (Оздановац сир отима)
С24. Мара буџу џаркала (марабу, Џуџар, кала)
С25. Раубована кола (Рау, Бован, Акола)
С26. Богата Доранка (Бо гата до Ранка)
С27. Ко реши шараде? (коре, шиша, Раде)
С28. Ривал у Кавали (рива, Лука, вали)
С29. Ремикс јуче снимише (Еш, имин, Сечујски, Мер)
С30. Феникс јуче Сара решила (Али, Шер, ара, Сечујски, Неф)
С31. Сеју, боме, навелико! (с Ејубом Ена вели КО)
С32. Удес у дане јубилеја (Уде, Судан, Ејуб и леја)
С33. Пелех у долини Загоре (Пеле, Худолин и Загор Е)
С34. Сијасет идеја нарише Минић (сија се ТИ Дејан, ариш, Е минић)
С35. А у раду је идејан (аура, Дује и Дејан)
7142. Само радим (са мора дим)
7143. Све заслуге Рима (свеза с лугерима)
7144. Режим на режим (режи М, нарежи М)
7145. Назеб риболовца (на зебри Бол, овца)
7146. Капарисао сам Пераст опет (капа риса, осам пера, стопет)
7147. Нас тенис умара (на стени сума Ра)
7148. Узор Банаћана (уз Орбана Ћана)

Нема коментара: