понедељак, 03. јун 2019.


NAJREBUS MAJA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku maja.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do petka 07.06.2019. do 20,00.
- Druga faza počinje u subotu i trajaće do ponedeljka 10.06.2019. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

7006. Ustaj Ilija! (u staji lija)
7007. Dogu Jana mazi (do guja namazi)
7008. Kont Inu umara (kontinuum ara)
7009. Sil neguje dobro dete (silne guje do brodeta /a=e/)
7010. Sitan Omašanin (s Itanom Ašanin)
7011. Striče, šljaka me nasekira (s tri češlja kamena sekira)
7012. Melika se seli sama (Mel i kase s elisama)
7013. Izabra Vesna ''Gator'' (iza brave snagator)
7014. Uzmimo zelenka (uz mimoze Lenka)
7018. Gol u Budimu (golub u dimu)
7019. Duždeve supruge (duž deve su pruge)
7020. Izaka Lela budi (iza kale labudovi)
7021. Zare šetka Majevicom (za rešetkama je Vico M)
7022. Pa, šteta postoji (pašteta po Stoji)
7023. Dobre dame nisu same (do Breda meni, susam E)
7024. Tiramisu skri Steva (Tiram, Isus Krist, Eva)
7025. Užar uljiku kupi Doni (u žarulji Ku kupidoni)
7026. Ušla je Ružica (u šlajeru žica)
7027. Nar u Žike (na ruži ke)
7028. Nazeb Ristane (na zebri Stane)
7029. Talasam, Leko, morem! (T ala sa mlekom ore M)
7030. Nadu njima daj (na Dunji Majda)
7031. Ma, Ljuba tuče Kiću (malj U, bat U, čekić U)
7032. Ta bledunjava šarmerka (table, Dunja vašar merka)
7035. Kori Jenkija Čejen (korijen, kijače, ren)
7036. Rum unuk uli (Rumun u Kuli)
7037. Pet kostima (Pet kost ima)
7038. Kupi dever dasku (kup ide Verdasku)
7039. Gaze Labu biciklima (gazela bubici klima)
7040. Vatikanistu klipan tera (Vat i Kan istukli pantera)
7041. Gaze Labu balavice (gazela, buba, lavice)
7042. Gaze Labu bauštelci (gazela, buba, uš, telci)
7044. Preminu Sarita (pre minusa Rita)
7045. Prevari varalica par varalica (pre variva ralica pa RV Aralica)
7046. Pretila mi lica (pretila Milica)
7047. Tričav Lazar (tri čavla, zar)
7048. Čeka Mika Raula (ček, am i karaula)
7049. Najam butika (na jambu Tika)
7052. Baksuzan i mator Ero (Baksu zanima torero)
7053. Jeleci me tište (Jele cimet ište)
7054. Otela ubrus Avi Lisa (Otela u Brusa Vilisa)
7055. Lado Leskovar (ladolež, kuvar)
7056. Naviru osećanja (na viru ose, Ć Anja)
7057. Da, Montreal je lep (Pelej, Laert, nomad)
7058. Pali ćumur Ifeta (Palić, u Muri feta)
7059. Udar eliminisan (u Dare lim i Nisan)
7060. Sir Vaso mjeri Barbari (s irvasom je ribar, Bari)
7065. Svi Rusi mahali (s virusima Hali)
7066. Naspi keru vode (na spikeru V ode)
7067. Pade živa sila (padeži Vasila)
7068. Aladin Mahmutović (ala, Din, Mah, Mujović)

2 коментара:

Бранислав Никић је рекао...

7011. Striče, šljaka me nasekira (s tri češlja kamena sekira)
7013. Izabra Vesna ''Gator'' (iza brave snagator)
7014. Uzmimo zelenka (uz mimoze Lenka)
7018. Gol u Budimu (golub u dimu)
7032. Ta bledunjava šarmerka (table, Dunja vašar merka)
7038. Kupi dever dasku (kup ide Verdasku)
7039. Gaze Labu biciklima (gazela bubici klima)
7040. Vatikanistu klipan tera (Vat i Kan istukli pantera)
7046. Pretila mi lica (pretila Milica)
7052. Baksuzan i mator Ero (Baksu zanima torero)

Svetlana је рекао...

7008. Kont Inu umara (kontinuum ara)
7014. Uzmimo zelenka (uz mimoze Lenka)
7018. Gol u Budimu (golub u dimu)
7036. Rum unuk uli (Rumun u Kuli)
7038. Kupi dever dasku (kup ide Verdasku)
7039. Gaze Labu biciklima (gazela bubici klima)
7046. Pretila mi lica (pretila Milica)
7049. Najam butika (na jambu Tika)
7052. Baksuzan i mator Ero (Baksu zanima torero)
7054. Otela ubrus Avi Lisa (Otela u Brusa Vilisa)