недеља, 23. јун 2019.

Решења:
7092. Опел караван (опелка, раван)
7093. Пусти Мали Стон (пуст има Листон)
7094. Кобиле ми онамо ржу (Коби лемио на моржу)
7095. Бомба Банета рани (Бо, Мбабане, тарани)
7096. Познаје се Нинаја (позна јесен и наја)
7097. У Магребу сунце ужари (Умаг, ребус, унце, ужари)
7098. На старој цести (Наста Ројц, Ести)
7099. Уже не видим (у Женеви дим)
7100. Бусенови са друма (бус Е Нови Сад - Рума)
7101. Вешто плива дабар (веш, топ, ливада, бар)
7102. Купићу бурму ту (купић у бурмуту)
7103. Доплата намета (до платана мета)
7104. Менует у Италији (мену, етуи, талији)
7105. Тиквице су за Наду (тик Вице Сузана ДУ)

Нема коментара: