недеља, 09. јун 2019.

Решења:
7069. Самира до Миралема (Сами Радомира лема)
7070. Пилићева бистрина (пилиће ваби Стрина)
7071. Јако Вука зину (Јаков у Казину)
7072. Гаспар Касадо (дога с пар каса)
7073. Бора Тодоровић (Борат, Одо, ровић)
7074. Ни орао, ни копао (ни, орао, Нико пао)
7075. Полази Дана за Воју (пола зида на завоју)
7076. Самостани запада (са моста низа пада)
7077. Наступ идеолога (на ступи део лога)
7078. Сада ти седиш у мардељу (Садат и седи шумар дељу)
7079. Има лепу ногу Сара (им/п/але, пуно гусара)
7080. Узео си макро пола (узе, Осим, Акропола)
7081. Дуга каросерија (дуга, каро серија)

Нема коментара: