недеља, 21. април 2019.

Решења:
6950. До коси трапави Јан (до коситра павијан)
6951. Јури Стон огаван (јури стонога ван)
6952. Ала тука зину (алат у казину)
6953. Неко девет и седам адира (не код Еве, тисе дама дира)
6954. Дадо (Недо) зна ко вапи - Тања (да/не до знакова питања)
6955. Бежи рис (беж ирис)
6956. Мали перу кина (Мали, Перу, Кина)
6957. Тур к мени Станка примаче (Туркменистан, капри, маче)
6958. Јудаши шарају - Јуда шиша рају
6959. Обави ме наша руља (оба вимена шаруља)
6960. Ко те то брука? (коте Тобрука)
6961. Праљу Дину Деса зове (праљуди нуде сазове)
6962. Пораз двојице осветника (По раздвоји цео свет Ника)
6963. Стрикине замерке Лизи (с три Кинеза Меркел и Зи)
6964. Парк Раље важан Дари (пар краљева, жандари)
6965. Множи Цецилија три с осам (М ножице, ЦИ лија, Т рис, оса М)
6966. Титова ријеч Арапе очара (Т И товари, ЈЕ чарапе, ОЧ ара)
6967. Топли валови њишу Мару на води (ТО плива, лови Њ, И шума, РУ НА води)

Нема коментара: