недеља, 28. октобар 2018.

Решења:
6515. Јури Стана по Лици (јуриста на полици)
6516. Меримине руже (мери минер уже)
6517. Oko Vange ronimo (okovan Geronimo)
6518. Стрча шурак (стр чашу рак)
6519. Исто лице Девита (И стол, И Цедевита)
6520. Тирамису Слађа воли (Тирам, Исус, лађа, Воли)
6521. И глумица Самс врдала около (иглу, мица, /о/сам сврдала, Коло)
6522. Ната блитве носи Милени (на табли Твен, Осим и Лени)
6523. Докон о пљеви чита (до конопље Вичита)
6524. Контакт игра (Кон, так тигра)
6525. Моја јака Нада (Мо, јаја, Канада)
6526. До њиве шумарци (доњи веш у марци)
6527. НАТО мисије (на Томи С И је)
6528. Преки Пера Петра стера (пре кипера пет растера)
6529. Скупа сезона (С: купа се Зона)
6530. Дели Јана конзоле (делија након Золе)
6531. Сениор у спорту (сенио Рус порту)
6532. Паниче ти рибарке (Пан и четири барке)
6533. Nani lupa srce (na Nilu pas rče)
6534. Плава коса (сплав, рак, коса)
6535. Јато гаврана (јастог, лав, ранац)
6536. Вела Лука (весла, лутка)
6537. Тети је брак уништен (тетријеб, ракун и штене)
6538. Мала чакавка (маслачак, чавка)
6539. Мара учи (марабу, очи)

Нема коментара: