недеља, 08. јул 2018.

Решења:
6214. Жил Риме (жир Лиме)
6215. Стрина описује чар ликова (Стрина, о Пису је Чарли, Кова)
6216. Навијачи Сенегала (на вијачи сене Гала)
6217. Лех Валенса (хвале НС але)
6218. Мени садио Мане лук (мени, Садио Мане, лук)
6219. И смета и не смета (Исмета, Инес, мета)
6220. Алму страше рпе (Ал, мустра, шерпе)
6221. Добаци Лаки јамар чело (до бацила кија Марчело)
6222. Лупи ногу рабин (Лупино гура Бин)
6223. На концима судбине (након Ц има С у Д бине)
6224. Чиле купа Перу, мали пера кука! (Чиле, купа, Перу, Мали, пера, кука)
6225. Влада уводи нама кулук (В Лада у води, на маку лук)
6226. Пресуда народа (пре Судана рода)
6227. Докер Алек (до кера лек)
6228. Морал Обрада (Мо, рало, брада)
6229. Амбалажа (лама, жаба)
6230. Каритас (сат, Ирак)
6231. Магистра конзерватор (маг, Истра, конзерва, тор)

1 коментар:

Svetlana је рекао...

Još godinu dana, pa puniš deset godina. :)