недеља, 03. јун 2018.

Решења:
6128. Лепа Кимета (лепак и мета)
6129. Пописмо пет ракија (По, писмо, Петра, Кија)
6130. Баленсијага (Ленс и Бајага)
6131. Опасне везе (омасне вазе)
6132. Понизан оде (пони иза аноде)
6133. Брусилица (Брус, Сил, лица)
6134. Костарика (кост, Тарик, Ка)
6135. Машина завештања (машина за веш, Тања)
6136. Прелепљује постере Уна (Преле пљује по стереу На)
6137. Опасне везе (опалне вазе)
6138. Бранислав Никић (Барни, С лав, Ники Ћ)
6139. Сина Гога наружи (синагога на ружи)
6140. Таста тура полако напи (тастатура, Полак о напи)
6141. Урекла Милијана Изета (у реклами лијана и Зета)
6142. Нежан борац (цар обнажен)
6143. Пет епитета (тапете, пите)
6144. Ми смо на кастингу (мис Монака Стингу)
6145. Иво пусти краву на пашу (У шапа, /к/увар, кит, супови)
6146. Пикасо (пик ас О)
6147. Брука вицешампиона (Б рукавице, Ш ам, пион А)

Нема коментара: