недеља, 29. април 2018.

Решења:
6038. Кариока (Кака, Рио)
6039. Игор Будан (Буд и Горан)
6040. Уболи Душицу (у болиду ши-цу)
6041. Наша дрва нудим (на шадрвану дим)
6042. Посвећен апостол (по свеће на по стол/а/)
6043. Кора цимета (кораци, мета)
6044. Нама кума кућу ради (на маку мак у ћуради)
6045. Догу Раде тера сад (догура дете расад)
6046. Паре његове дати Гари (парење говеда, тигар И)
6047. Паре његове дали банци (парење говеда, Либанци)
6048. Паре њене мани (парење немани)
6049. Доза точеног пива (до заточеног П Ива)
6050. Замеси је малиша (за Месијем Алиша)
6051. Прекардаши Јана то (пре Кардашијан Ато)
6052. Нема ни сепаре (немани се паре)
6053. Идете ли на бис? (детелина, ибис)
6054. Шта пуно Тамари смета? (штап у нотама, рис, мета)
6055. Дивна падина (див, напа, Дина)
6056. Бар нека нада (Бар, не Канада)
6057. Чека Милена ранчера (ЧЕ камиле, наранче РА)
6058. Лака атлетика (лакат Е, лакат И)
6059. Иво цури избу ради (/п/иво цури из буради)

Нема коментара: