недеља, 08. април 2018.

Решења:
5984. Пијесак Ејо сипа (пије саке Јосипа)
5985. Да ли ће Вили стићи? (Далићеви листићи)
5986. Делићу лову (Делић у лову)
5987. Насекира мала јувелира данас (''На секирама лају'' - вели радан ас)
5988. Догу Раде дарива (догура деда Рива)
5989. Скупа мами статуа (с купама мис татуа)
5990. Јато рибица (ја, Тор, Ибица)
5991. Ми се надамо (мис Ен, Адамо)
5992. С Анда Лазар оде (сандала за роде)
5993. Уређена обала (У ређе на оба ла)
5994. Пере снаја мајци (Перес на Јамајци)
5995. Сапе Карим алате (са пекарима лате)
5996. Покај, Данка, масу зала (по кајданкама су З, А ла)
5997. Достава трипица (доста ватри, пица)
5998. Досолите равиоле (до солитера виоле)
5999. Контаминирана цијела долина (Конта, Мини, ранац и јела до Лина)
6000. Снаге Анголе (С наге, АН голе)
6001. Умаче Мишо (У маче, миш О)
6002. Изабране драме (иза бране Д раме)

Нема коментара: