недеља, 01. април 2018.

Решења:
5965. Sanelin gard (Sane, Lingard)
5966. Skupa mami ura (s kupama Miura)
5967. Јуриће вранац (Јурићев ранац)
5968. Одани цимери (о Даници Мери)
5969. Вруће пице (пруће, Вице)
5970. Има ли набоја? (боја и малина)
5971. Зелена карта (Хелена, Марта)
5972. С онима није ни зубар на ви (Иван Рабузин, ејина, Минос)
5973. Ода Одисеју (одао Дис еју)
5974. Гојко Мандић (Гој команди Ћ)
5975. Попи Шкот амаро Вери (по пишкотама ровери)
5976. Убиј Ирца! (ушиј срца!)
5977. Завио лонче лимар Аца (за виолончелима раца)
5978. Сели Сомборац у Макао (с елисом борац умакао)
5979. Те слике Цеља (Тесли кецеља)
5980. Ферибот (Фери бот)
5981. Лепа прича тече (ЛЕ па при Ч А, те ЧЕ)
5982. Сестричина и сестрић (с Ес три Ч, И на И, с Ес три ћ)
5983. Мира Стеви намигује (М и расте ВИ, на М и Г У је)

Нема коментара: