недеља, 11. март 2018.

Решења:
5910. Румени Сима (рум Енис има)
5911. Надин кутак (на Динку так)
5912. Месудови пси (испи воду Сем)
5913. Послеподне (По шлеп одне)
5914. Отимари ђогата рибар (отима риђо гатари бар)
5915. Догу Раде окупа (догура део купа)
5916. Поли Мерима Мила (полимери, мамила)
5917. Оде Лана по четку и менице (одела на почетку именице)
5918. Наша лепа дечачка лица (на шале паде чачкалица)
5919. Спиро гомила новце (с пирогом Илан, овце)
5920. Ко накриви тезуље (Конакри, витез, уље)
5921. Диспезија светла (Дис, Перзија, све тла)
5922. Кобасица (Бо, касица)
5923. Маторост (Рато, мост)
5924. Телалин (Лела, Тин)
5925. Пирометар (Миро, Петар)
5926. Сократ (Рок, сат)
5927. Kateter (Tate, ker)

Нема коментара: