понедељак, 24. јул 2017.

Решења:
5399. Алат каска путићем (алатка с капутићем)
5400. Устанак у Лици (уста на кулици)
5401. Капи јабуковаче (капија, буковаче)
5402. Sužena polica (suze na po lica)
5403. Боро вашу маму мије (борова шума, мумије)
5404. Дома чекам Ерику (до Мачека Мери ку)
5405. Молер Паји вазу спрема (Амер псу завија прелом)

Нема коментара: