недеља, 09. јул 2017.

Решења ребуса из протекле недеље:
5372. Бијелу каву јунак ули (бије Лука Вују на кули)
5373. Полако дјед ваја (пола код Једваја)
5374. Карас код орада (Караско до Рада)
5375. Франц Кафка (ак Ф, ак Ц, нар Ф)
5376. Узимај клему! (узи, Мајкл, ему)
5377. Спи нерадник (спинер А, Д Ник)
5378. Спи Нермина (спинер, мина)
5379. Инсајдер (ред Јасни)
5380. Ума Турман (у мату рман)
5381. Вештачке сузе (веш, тачке С уз Е)
5382. Цифре дигитрона (гит, ронац и Фреди)
5383. Продужетак (П Р од ужета К)
5384. Кућаница ми лоше вари (ћук, Аница Милошев, Ари)

Нема коментара: