недеља, 18. јун 2017.

Решења:
5325. Грми Рамиз на другове (грм и рам изнад Ругове)
5326. Кука лијена Метка (кук Алије Наметка)
5327. Нападох рибара (напа до Хрибара)
5328. Узвикује Игор (уз Вику је и Гор)
5329. Мили он, мили она (милион милиона)
5330. Пилад оте Сара (пила до тесара)
5331. Каракорум и Тар (кара Кору Митар)
5332. Кантрида сја (Кант, Рид, Асја)
5333. Неподопштина масе (под општинама сене)
5334. Гај баки фали (гајба кифли)
5335. Уче пуно жреци (у чепу нож, реци)
5336. Сви њега трују (свиње гат рују)
5337. Носи Жан дар (нос и жандар)
5338. Трипи капа смета (три пика, пас, мета)
5339. Соба с терасом (соб, ас, Тера, сом)
5340. Сто пезета (стопе зета)
5341. Бобекови чудесни бегови (БО бекови, ЧУ десни бе/к/ови)
5342. Шумар кесе носи (ШУ марке, сено СИ)

Нема коментара: